fbpx

Deep learning คืออะไร ?

Deep learning คืออะไร ?

Deep learning คือการเรียนรู้ของเครื่องจักร (machine learning) ที่ใช้โมเดลประสาทเทียม (neural network) ที่มีจำนวนชั้นหลายๆ ชั้น (deep) ในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในข้อมูล โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (supervised learning) หรือไม่มีผู้สอน (unsupervised learning) เพื่อให้โมเดลสามารถจำแนกและประมวลผลข้อมูลได้เอง โดยไม่ต้องระบุคุณสมบัติของข้อมูลแต่ละชุด โมเดลประสาทเทียมที่มีจำนวนชั้นมากจะมีความสามารถในการจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเรียนรู้ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้เป็นอย่างดี

Deep learning ถูกนำมาใช้งานในหลายๆ งานด้าน AI เช่น การจำแนกภาพ การประมวลผลเสียง การแปลภาษา การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ และการพัฒนาหุ่นยนต์ โดยที่ใช้ข้อมูลป้อนเข้า (input data) เพื่อสร้างโมเดลที่สามารถระบุรูปแบบหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละชุดได้ โดยมีการปรับแต่งพารามิเตอร์ (parameters) ของโมเดลเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ซึ่งการปรับแต่งพารามิเตอร์จะใช้ข้อมูลการเรียนรู้เพื่อประเมินผลในแต่ละครั้ง และสามารถปรับปรุงโมเดลเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าโมเดลจะมีความแม่นยำในการทำงานและสามารถประยุกต์ใช้งานในงานจริงได้

ในการทำงานด้าน deep learning จะใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น open-source ได้แก่ TensorFlow และ Keras ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้เชิงลึกที่ได้รับความนิยมสูงในวงการ AI โดย TensorFlow เป็นโปรแกรมสำหรับเรียนรู้เชิงลึกที่มีความสามารถในการประมวลผลแบบกระจายข้อมูลได้ และ Keras เป็นซอฟต์แวร์ชั้นสูงสำหรับการสร้างและการประมวลผลโมเดลประสาทเทียม

Deep learning เป็นเทคโนโลยีที่มีศักย์สำคัญในการพัฒนางานด้าน AI และเป็นเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในหลายๆ งานที่ต้องการความสามารถในการเรียนรู้และการจำแนกข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมาก

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาTensorFlow คืออะไร?

TensorFlow คืออะไร?

TensorFlow คือตัวโปรแกรมช่วยในการเขียนและพัฒนาโมเดล Machine Learning และ Deep Learning ที่พัฒนาโดย Google Brain Team...

DALL-E คืออะไร ?

DALL-E คืออะไร ?

DALL-E คือโปรแกรมประสาทเทียมที่ถูกพัฒนาโดย OpenAI ซึ่งสามารถสร้างภาพได้จากคำอธิบายทางข้อความ โดยโมเดลของ DALL-E...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …

สินค้าและบริการทั้งหมด

IT Administrator

บริการ IT Admin Service รับดูแลระบบ MA ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงทั้งในสถานที่ และบนคลาวด์

Social Media

บริการสร้างและดูแลโซเชียลมีเดียว เขียนคอนเทนท์ ให้แบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพเพื่อให้มากขึ้น

Cloud Solutions

บริการออแบบและวางระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วย Microsoft Azure , Google Cloud , AWS และ VMware

SEO

ที่ปรึกษาเรื่องการดูแลเว็บไซต์ อัปเดทข้อมูลเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ เพื่อรองรับการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ

SSL Certificate

จัดจำหน่ายใบรับรองเว็บไซต์ SSL Certificate ที่ทำให้คุณเข้าเว็บไซต์ผ่านโปรโตคอล https:// อย่างปลอดภัย

Team Training

บริการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านไอที เช่น การใช้งาน Google Workspace, Microsoft 365 และอื่นๆ

Website Development

บริการทำเว็บไซต์ รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร์ เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ทันที

Email Company

จำหน่ายอีเมล์บริษัท อีเมลองค์กร Google Workspace และ Microsoft 365 ราคาถูก

รับคอนฟิกระบบ

บริการคอนฟิกระบบ Network บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

Co-Location Server

บริการพื้นที่ Internet Data Center สำหรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Full Rack

จดทะเบียนโดเมน

รับจดทะเบียนโดเมน นามสกุล .com .net .org และอื่นๆ สามารถนำชื่อโดเมนไปตั้งชื่อเว็บไซต์และอีเมลได้

พันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้าของเรา

error: Content is protected !!