ตารางหมายเลข Network Port (Port number)

Network Port Number

Written by Aoo Pattana-anurak

เมษายน 4, 2023

ตารางหมายเลข Network Port (Port number)

ตารางหมายเลข Network Port (Port number) คือ หมายเลขที่ใช้ระบุบริการหรือโปรแกรมที่ทำงานบนระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นการกำหนดให้แต่ละโปรแกรมหรือบริการใช้พื้นที่ port ต่าง ๆ บนเครือข่ายเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามที่ต้องการ

ตารางนี้แสดงหมายเลข Network Port ที่ได้รับการกำหนดและใช้งานโดยส่วนใหญ่ในระบบเครือข่ายอย่างแพร่หลาย

Port NumberProtocolDescription
20TCPFTP Data
21TCPFTP Control
22TCPSSH
23TCPTelnet
25TCPSMTP
53UDP/TCPDNS
67UDPDHCP Server
68UDPDHCP Client
69UDPTFTP
80TCPHTTP
110TCPPOP3
119TCPNNTP
123UDPNTP
143TCPIMAP
161UDPSNMP
162UDPSNMP Trap
389TCPLDAP
443TCPHTTPS
465TCPSMTPS
514UDP/TCPSyslog
587TCPSMTP (Mail Submission)
993TCPIMAPS
995TCPPOP3S
1433TCPMicrosoft SQL Server
1521TCPOracle
1723TCPPPTP
3306TCPMySQL
3389TCPRemote Desktop Protocol
5432TCPPostgreSQL
8080TCPHTTP Proxy

หมายเหตุ: การกำหนดและใช้งานหมายเลข Port สามารถแตกต่างกันไปได้ในแต่ละระบบหรือองค์กร ดังนั้น ตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาUDP คืออะไร

UDP คืออะไร

UDP (User Datagram Protocol) คือ โพรโทคอลหลัก ในชุดโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตสำหรับการส่งข้อมูลที่รวดเร็วโดยเฉพาะ เช่น...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …