Apache Web Server (httpd) คืออะไร ?

Apache Web Server (Apache HTTP Server หรือ httpd) เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ Open Source ที่เป็นที่นิยมใช้งานในการให้บริการเว็บเพจ และเว็บแอปพลิเคชัน

Written by admin

มิถุนายน 23, 2024

Apache Web Server (httpd) คืออะไร ?

เซิร์ฟเวอร์ Apache (ที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า Apache HTTP Server หรือ httpd) เป็นเซิร์ฟเวอร์โทรศัพท์แบบเปิด (open-source) ที่เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในวงกว้างในการให้บริการเว็บเพจและแอปพลิเคชันเว็บไซต์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต โดยเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถทำหน้าที่ในการตอบสนองคำขอ (request) จากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ใช้ที่ร้องขอ

Apache Web Server เป็นโปรแกรมที่รันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ (server) ซึ่งมีความสามารถในการรับรองการเชื่อมต่อจากผู้ใช้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ที่โฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นั้น ๆ และจัดการข้อมูลที่จะส่งกลับไปยังผู้ใช้โดยเน้นที่ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน

Apache Web Server มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้กับหลายภาษาโปรแกรมมิ่ง รวมถึงรองรับหลายรูปแบบของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน ทำให้มีความหลากหลายในการใช้งานและสามารถใช้กับระบบปฏิบัติการที่หลากหลายเช่น Linux, Windows, macOS, และอื่น ๆ

การใช้งาน Apache Web Server มีความนิยมอย่างแพร่หลายในการพัฒนาและโฮสต์เว็บไซต์ องค์กรหรือบริษัทที่ต้องการเสริมสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บและแอปพลิเคชันออนไลน์ การใช้งาน Apache Web Server ช่วยให้สามารถเรียกดูเว็บไซต์และใช้งานแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วและเสถียรภาพในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของ Apache Web Server ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลายาวนาน และให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยและการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับหลายๆ ภาษาโปรแกรมมิ่ง การใช้งาน Apache Web Server เพิ่มเติมได้ในรูปแบบของโมดูลและปลั๊กอินที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อขยายฟังก์ชันและความสามารถของเซิร์ฟเวอร์

Apache Web Server สามารถให้บริการหลายหน้าที่ที่สำคัญ รวมถึง:

 1. การให้บริการเว็บไซต์: เซิร์ฟเวอร์ Apache เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเรียกดูเว็บเพจและเนื้อหาต่าง ๆ ได้
 2. การตอบสนองคำขอ (Request Response): เมื่อผู้ใช้ส่งคำขอ (request) ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache โดยเรียกใช้ URL หรือเสริมคำขอตามส่วนต่าง ๆ เซิร์ฟเวอร์จะดำเนินการตรวจสอบและส่งคำตอบกลับไปยังผู้ใช้โดยใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์
 3. การทำงานเป็นตัวกลาง (Middleware): เซิร์ฟเวอร์ Apache สามารถทำงานเป็นตัวกลางในการกลับคืนข้อมูลระหว่างแอป

พลิเคชันของผู้ใช้และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีความสัมพันธ์และส่วนต่อกันที่มีประสิทธิภาพ

 1. ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล: Apache Web Server มีความสามารถในการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลและการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสามารถทำให้ข้อมูลเป็นความลับและปลอดภัย
 2. ส่วนเสริมและปลั๊กอิน: เซิร์ฟเวอร์ Apache สนับสนุนในการติดตั้งส่วนเสริมและปลั๊กอิน (modules and plugins) เพื่อเพิ่มความสามารถและการทำงานเพิ่มเติมของเซิร์ฟเวอร์
 3. ความปลอดภัยและการจัดการเครือข่าย: Apache Web Server มีเครื่องมือและความสามารถในการจัดการความปลอดภัยและความปลอดภัยของเครือข่าย ทำให้สามารถให้บริการเว็บไซต์อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย

เซิร์ฟเวอร์ Apache เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นในองค์กร เว็บไซต์ส่วนตัว หรือธุรกิจ เนื่องจากมีความเสถียรและความยืดหยุ่นในการให้บริการที่ดีและประสิทธิภาพสูง

วิธีติดตั้ง

วิธีติดตั้ง Apache Web Server (httpd) ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนที่เหมือนกันคือต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Apache HTTP Server จากเว็บไซต์ทางการของ Apache Software Foundation ซึ่งให้บริการไว้ให้ในรูปแบบของไฟล์ติดตั้ง (.msi หรือ .exe สำหรับ Windows และ .tar.gz สำหรับ Linux/Unix) ตามระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่

ขั้นตอนในการติดตั้ง Apache Web Server บนระบบปฏิบัติการ Windows

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ของ Apache Software Foundation (https://httpd.apache.org/) เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Apache HTTP Server ที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
 2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น คลิกที่ไฟล์ติดตั้ง (.msi หรือ .exe) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง
 3. ตามขั้นตอนในการติดตั้งที่ปรากฎบนหน้าต่างติดตั้ง โดยทั่วไปจะมีคำแนะนำให้กำหนดที่อยู่ที่ต้องการติดตั้ง และการตั้งค่าในการทำงานของเซิร์ฟเวอร์
 4. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ Apache ขึ้นมาและเริ่มให้บริการ
 5. หากต้องการทดสอบการทำงานของ Apache Web Server ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ URL http://localhost เพื่อดูหน้าต้อนรับของ Apache ที่ใช้งานอยู่

การติดตั้ง Apache Web Server (httpd) บนระบบปฏิบัติการ Linux สามารถทำได้ผ่าน Command Line Interface (CLI) ด้วยการใช้ package manager ของระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่ ตัวอย่างนี้จะใช้ Ubuntu (หรือ Debian-based) และ CentOS (หรือ Red Hat-based) เป็นตัวอย่าง

ขั้นตอนในการติดตั้ง Apache Web Server บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu (หรือ Debian-based)

Step 1: ตรวจสอบความสามารถของ package manager โดยใช้คำสั่ง:

sudo apt update

Step 2: ติดตั้ง Apache Web Server โดยใช้คำสั่ง:

sudo apt install apache2

Step 3: เริ่มใช้งาน Apache Web Server โดยใช้คำสั่ง:

sudo systemctl start apache2

Step 4: ตั้งให้ Apache Web Server เปิดใช้งานตอนเริ่มต้นคอมพิวเตอร์โดยใช้คำสั่ง:

sudo systemctl enable apache2

Step 5: ตรวจสอบสถานะของ Apache Web Server โดยใช้คำสั่ง:

sudo systemctl status apache2

ขั้นตอนในการติดตั้ง Apache Web Server บนระบบปฏิบัติการ CentOS (หรือ Red Hat-based)

Step 1: ตรวจสอบความสามารถของ package manager โดยใช้คำสั่ง:

sudo yum check-update

Step 2: ติดตั้ง Apache Web Server โดยใช้คำสั่ง:

sudo yum install httpd

Step 3: เริ่มใช้งาน Apache Web Server โดยใช้คำสั่ง:

sudo systemctl start httpd

Step 4: ตั้งให้ Apache Web Server เปิดใช้งานตอนเริ่มต้นคอมพิวเตอร์โดยใช้คำสั่ง:

sudo systemctl enable httpd

Step 5: ตรวจสอบสถานะของ Apache Web Server โดยใช้คำสั่ง:

sudo systemctl status httpd

หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น คุณสามารถทดสอบการทำงานของ Apache Web Server โดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ URL http://localhost เพื่อดูหน้าต้อนรับของ Apache ที่ใช้งานอยู่

กรุณาทราบว่าขั้นตอนติดตั้งอาจมีการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของ Apache HTTP Server และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ หากคุณต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือการกำหนดค่าในการทำงานของ Apache เช่นการกำหนดค่า Virtual Hosts การตั้งค่าการรับส่งข้อมูล (mod_rewrite) หรือการใช้งาน SSL/TLS ควรอ่านคู่มือหรือเอกสารการใช้งานที่เว็บไซต์ของ Apache Software Foundation และคู่มือการใช้งานอื่น ๆ ที่มีให้ในชุมชนของ Apache

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาSWAP Memory คืออะไร

SWAP Memory หรือ Swap Space คือพื้นที่ที่ใช้ในฮาร์ดดิสก์ของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นที่เสริมในการจัดการหน่วยความจำ...

Imunify360 คืออะไร ?

Imunify360 คืออะไร ?

Imunify360 คือซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท CloudLinux Inc....

ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร ?

ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร ?

ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดคำสั่งและข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …