fbpx

Google Workspace Business Standard

฿4,440.00 for 1 year

Google Workspace Business Standard เป็นแพลนบริการของ Google ที่ให้บริการเครื่องมือและบริการการผลิตผลในรูปแบบคลาวด์สำหรับธุรกิจ โดยมีเครื่องมือหลักเหมือนกับ Google Workspace Business Starter คือ Gmail, Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Google Meet, Calendar และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย แต่เป็นแพลนที่มีคุณสมบัติและจำนวนบริการมากกว่า ซึ่งรวมถึงการให้บริการเครื่องมือเสริมเพิ่มเติมเช่น Google Drive Vault สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลในองค์กร, Google Currents สำหรับการสร้างและแชร์เนื้อหาภายในองค์กร, และ Cloud Search สำหรับการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร และมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุดถึง 2 TB ต่อผู้ใช้งาน

หมวดหมู่:

Google Workspace Business Standard เป็นแพลนบริการของ Google ที่ให้บริการเครื่องมือและบริการการผลิตผลในรูปแบบคลาวด์สำหรับธุรกิจ โดยมีเครื่องมือหลักเหมือนกับ Google Workspace Business Starter คือ Gmail, Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Google Meet, Calendar และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย แต่เป็นแพลนที่มีคุณสมบัติและจำนวนบริการมากกว่า ซึ่งรวมถึงการให้บริการเครื่องมือเสริมเพิ่มเติมเช่น Google Drive Vault สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและค้นหาข้อมูลในองค์กร, Google Currents สำหรับการสร้างและแชร์เนื้อหาภายในองค์กร, และ Cloud Search สำหรับการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร และมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุดถึง 2 TB ต่อผู้ใช้งาน

error: Content is protected !!