Microsoft Teams คืออะไร

microsoft teams คืออะไร

Written by admin

ตุลาคม 19, 2021

Microsoft Teams คืออะไร

Microsoft Teams คือ แพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจจำกัดสิทธิ์ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตระกูล Microsoft 365 ซึ่ง Microsoft Teams บริการทั้งการสนทนาในที่ทำงานกับการโทรศัพท์ภาพ การจัดเก็บไฟล์ และแอปพลิเคชันบูรณาการ ในช่วงการระบาดทั่วของโควิด-19 ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ อย่างเช่น Zoom กับ Google Meet ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการประชุมหลายแห่งจะต้องจัดในโลกเสมือน จรถึง ค.ศ. 2021 มีผู้ช้โปรแกรมนี้ประมาณ 145 ล้านคน

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาClubhouse คืออะไร

Clubhouse คืออะไร

Clubhouse คือ โมบายแอปพลิเคชันโซเชียลสำหรับแชทด้วยเสียง ที่ได้รับเชิญเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วม Club ได้ Clubhouse...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …