Microsoft Teams คืออะไร

microsoft teams คืออะไร

Written by admin

ตุลาคม 19, 2021

Microsoft Teams คืออะไร

Microsoft Teams คือ แพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจจำกัดสิทธิ์ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตระกูลไมโครซอฟท์ 365 ทีมส์บริการทั้งการสนทนาในที่ทำงานกับการโทรศัพท์ภาพ การจัดเก็บไฟล์ และแอปพลิเคชันบูรณาการ[8] ในช่วงการระบาดทั่วของโควิด-19 ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ อย่างเช่น Zoom กับ Google Meet ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการประชุมหลายแห่งจะต้องจัดในโลกเสมือน จรถึง ค.ศ. 2021 มีผู้ช้โปรแกรมนี้ประมาณ 145 ล้านคน

Clubhouse คืออะไร

Clubhouse คืออะไร

Clubhouse คือ โมบายแอปพลิเคชันโซเชียลสำหรับแชทด้วยเสียง ที่ได้รับเชิญเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วม Club ได้ Clubhouse...

You May Also Like…

0 ความคิดเห็น