fbpx

Microsoft Teams คืออะไร

microsoft teams คืออะไร

Written by admin

ตุลาคม 19, 2021

Microsoft Teams คืออะไร

Microsoft Teams คือ แพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจจำกัดสิทธิ์ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตระกูล Microsoft 365 ซึ่ง Microsoft Teams บริการทั้งการสนทนาในที่ทำงานกับการโทรศัพท์ภาพ การจัดเก็บไฟล์ และแอปพลิเคชันบูรณาการ ในช่วงการระบาดทั่วของโควิด-19 ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ อย่างเช่น Zoom กับ Google Meet ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการประชุมหลายแห่งจะต้องจัดในโลกเสมือน จรถึง ค.ศ. 2021 มีผู้ช้โปรแกรมนี้ประมาณ 145 ล้านคน

Clubhouse คืออะไร

Clubhouse คืออะไร

Clubhouse คือ โมบายแอปพลิเคชันโซเชียลสำหรับแชทด้วยเสียง ที่ได้รับเชิญเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วม Club ได้ Clubhouse...

You May Also Like…

Microsoft Word

Microsoft Word

Microsoft Word ที่มีการสมัครใช้งาน...

0 ความคิดเห็น