MySQL Database คืออะไร ?

MySQL Database คืออะไร

Written by admin

กุมภาพันธ์ 20, 2023

MySQL Database คืออะไร ?

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ Open Source ที่ใช้ในการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลแบบแถวและคอลัมน์ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MySQL มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้เป็นฐานข้อมูลของเว็บไซต์, ฐานข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ และฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

การใช้ MySQL สามารถช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถทำงานได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่น ๆ เช่น การรองรับการเชื่อมต่อแบบหลายสาย, การสนับสนุนภาษา SQL, การทำงานแบบโปรแกรมขนาดเล็ก, และฟังก์ชันการเชื่อมต่อกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น PHP, Python, Java, C++ และอื่น ๆ เว็บไซต์ที่ใช้ฐานข้อมูล MySQL เช่น WordPress เป็นต้น

การเรียนรู้ MySQL สามารถทำได้โดยการอ่านหนังสือ, สมัครคอร์สเรียนที่สถาบันการศึกษา, หรือเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีหลายแหล่งข้อมูลและเว็บไซต์สอนการใช้ MySQL ออนไลน์ฟรี ที่นิยมได้แก่ W3Schools และ Codecademy ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลแล

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาDatacenter คืออะไร

Datacenter คืออะไร

Datacenter หรือ Internet Data Center คือ อาคารหรือห้องที่เป็นพื้นที่ใช้สำหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …