OSI Model คืออะไร?

OSI Model คืออะไร?

OSI Model คืออะไร? เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเครือข่าย ความเข้าใจเกี่ยวกับ OSI Model เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดย OSI Model หรือ Open Systems Interconnection Model เป็นแบบแผนที่ใช้ในการอธิบายหรือแสดงรูปแบบการทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์...
CDN (Content Delivery Network) คืออะไร?

CDN (Content Delivery Network) คืออะไร?

CDN (Content Delivery Network) คือระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่เว็บไซต์มีการรับมือกับการเข้าชมจำนวนมาก หรือมีการใช้งานเนื้อหาที่มีขนาดใหญ่ เช่น วิดีโอ รูปภาพ ไฟล์ PDF และอื่น ๆ CDN...
OneDrive คืออะไร ?

OneDrive คืออะไร ?

OneDrive เป็นบริการจัดเก็บไฟล์ในคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก ซึ่งมีใหบริการสำหรับสำหรับบัญชี Microsoft และ Microsoft 365 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บไฟล์และแบ่งปันไฟล์ของตนได้อย่างง่ายดาย การใช้ OneDrive สามารถเชื่อมต่อได้กับบริการอื่น ๆ ใน Microsoft 365 เช่น...
Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

ความหมายและความสำคัญของ Microservices Microservices คือแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้หลายบริการหรือส่วนประกอบเล็ก ๆ แยกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับปรุง แต่ละบริการมีการทำงานอิสระกัน โดยมีการเชื่อมต่อกันผ่านระบบ API หรือโปรโตคอลต่าง ๆ การใช้งาน...
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการคิดค้นของบุคคลทั่วไปเป็นเวลานานก่อนที่จะมีการสร้างคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เครื่องคำนวณอัตโนมัติที่แรกและคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลที่แรกที่มีการใช้ระบบเลขฐานสอง คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย...