fbpx
OneDrive คืออะไร ?

OneDrive คืออะไร ?

OneDrive เป็นบริการจัดเก็บไฟล์ในคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก ซึ่งมีใหบริการสำหรับสำหรับบัญชี Microsoft และ Microsoft 365 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บไฟล์และแบ่งปันไฟล์ของตนได้อย่างง่ายดาย การใช้ OneDrive สามารถเชื่อมต่อได้กับบริการอื่น ๆ ใน Microsoft 365 เช่น...
Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

ความหมายและความสำคัญของ Microservices Microservices คือแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้หลายบริการหรือส่วนประกอบเล็ก ๆ แยกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับปรุง แต่ละบริการมีการทำงานอิสระกัน โดยมีการเชื่อมต่อกันผ่านระบบ API หรือโปรโตคอลต่าง ๆ การใช้งาน...
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการคิดค้นของบุคคลทั่วไปเป็นเวลานานก่อนที่จะมีการสร้างคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เครื่องคำนวณอัตโนมัติที่แรกและคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลที่แรกที่มีการใช้ระบบเลขฐานสอง คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย...
Google Sites คืออะไร ?

Google Sites คืออะไร ?

Google Sites เป็นแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์จาก Google หากคุณคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มเว็บไซต์อื่นๆ เช่น WordPress หรือ Wix คุณอาจคิดว่า Google Sites เป็นสิ่งที่ค่อนข้างคล้ายกัน แต่อาจมีความเฉพาะทางมากกว่าสำหรับธุรกิจและทีมที่ทำงานบนเว็บ  หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ...
Google Docs (เอกสาร) คืออะไร ?

Google Docs (เอกสาร) คืออะไร ?

Google Docs คือแอปพลิเคชั่นจัดการเอกสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Drive และเป็นที่นิยมมากที่สุดและเป็น โปรแกรมประมวลผลคำออนไลน์ฟรี ที่ดีที่สุด การสร้าง อัปโหลด บันทึก แบ่งปัน และทำงานร่วมกันบนเอกสารด้วย Google เอกสารนั้นเป็นเรื่องง่าย...
error: Content is protected !!