fbpx
Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

ความหมายและความสำคัญของ Microservices Microservices คือแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้หลายบริการหรือส่วนประกอบเล็ก ๆ แยกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับปรุง แต่ละบริการมีการทำงานอิสระกัน โดยมีการเชื่อมต่อกันผ่านระบบ API หรือโปรโตคอลต่าง ๆ การใช้งาน...
TCP คืออะไร

TCP คืออะไร

TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol / Internet Protocol คือชุดของโปรโตคอลการสื่อสารที่  ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต TCP / IP ยังสามารถใช้เป็นโปรโตคอลการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (อินทราเน็ตหรือเอ็กซ์ทราเน็ต) ชุด IP...
Datacenter คืออะไร

Datacenter คืออะไร

Datacenter หรือ Internet Data Center คือ อาคารหรือห้องที่เป็นพื้นที่ใช้สำหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย และส่วนประกอบอื่นๆ เช่นการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบจัดเก็บข้อมูล และบริการฝากวางเซิรฟเวอร์...
UDP คืออะไร

UDP คืออะไร

UDP (User Datagram Protocol) คือ โพรโทคอลหลัก ในชุดโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตสำหรับการส่งข้อมูลที่รวดเร็วโดยเฉพาะ เช่น การเล่นวิดีโอหรือการค้นหา DNS การส่งข้อมูลผ่าน UDP นั้น คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่า ดาทาแกรม ผ่านเครือข่ายไปยังเครื่องปลายทาง โดย UDP...
error: Content is protected !!