IP Address คืออะไร ?

IP Address คืออะไร ?

IP Address (Internet Protocol Address) คือ รหัสที่ใช้ในการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายภายใน (LAN) ที่ใช้โปรโตคอล IP ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโปรโตคอล TCP/IP ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดอยู่ในชั้นที่ 3 ของ OSI Model...
OSI Model คืออะไร?

OSI Model คืออะไร?

OSI Model คืออะไร? เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเครือข่าย ความเข้าใจเกี่ยวกับ OSI Model เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดย OSI Model หรือ Open Systems Interconnection Model เป็นแบบแผนที่ใช้ในการอธิบายหรือแสดงรูปแบบการทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์...
CDN (Content Delivery Network) คืออะไร?

CDN (Content Delivery Network) คืออะไร?

CDN (Content Delivery Network) คือระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่เว็บไซต์มีการรับมือกับการเข้าชมจำนวนมาก หรือมีการใช้งานเนื้อหาที่มีขนาดใหญ่ เช่น วิดีโอ รูปภาพ ไฟล์ PDF และอื่น ๆ CDN...
ตารางหมายเลข Network Port (Port number)

ตารางหมายเลข Network Port (Port number)

ตารางหมายเลข Network Port (Port number) คือ หมายเลขที่ใช้ระบุบริการหรือโปรแกรมที่ทำงานบนระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นการกำหนดให้แต่ละโปรแกรมหรือบริการใช้พื้นที่ port ต่าง ๆ บนเครือข่ายเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ตารางนี้แสดงหมายเลข Network Port...
Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

ความหมายและความสำคัญของ Microservices Microservices คือแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้หลายบริการหรือส่วนประกอบเล็ก ๆ แยกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับปรุง แต่ละบริการมีการทำงานอิสระกัน โดยมีการเชื่อมต่อกันผ่านระบบ API หรือโปรโตคอลต่าง ๆ การใช้งาน...