Website Traffic คืออะไร

Website Traffic คืออะไร

Website Traffic หมายถึงผู้ใช้เว็บที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ การเข้าชมเว็บไซต์วัดได้จากการเข้าชม บางครั้งเรียกว่า “เซสชัน” และเป็นวิธีทั่วไปในการวัดประสิทธิภาพของธุรกิจออนไลน์ในการดึงดูดผู้ชม การเข้าชมเว็บไซต์มีความสำคัญ – แต่ไม่ใช่สิ่งเดียว...
Social Network Service คืออะไร

Social Network Service คืออะไร

Social Network Service (SNS) คือ เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม สำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทำ และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ...