ทำเว็บไซต์บริษัท ออกแบบเว็บไซต์บริษัท

ทำเว็บไซต์บริษัท รับทำเว็บไซต์องค์กร ออกแบบเว็บไซต์บริษัท

ทำเว็บไซต์บริษัท กับ THAICONFIG

ทำเว็บไซต์บริษัท ออกแบบเว็บไซต์องค์กร พัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษา ตั้งชื่อเว็บไซต์ได้เอง รองรับการทำ SEO พร้อม SSL Certificate ฟรี พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องทำเว็บไซต์จากทีมงานมืออาชีพ

เป็นเจ้าของเว็บไซต์สำหรับองค์กร ง่ายๆ ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 9,500 บาท

 

ทำเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์บริษัท ออกแบบเว็บไซต์ thaiconfig

เว็บไซต์บริษัท คืออะไร ?

เว็บไซต์ (อังกฤษ: website, web site หรือ site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี

แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพื่อที่จะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลสื่อต่าง ๆ ผู้พัฒนามีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์สำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์

การจัดทำเว็บไซต์ สามารถสร้างโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับการออกแบบและการใช้งาน สร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น HTML, ASP, PHP, JAVA ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่อยู่ภายใน จะเป็นภาพ ข้อความ เสียง ไฟล์วิดีโอต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติม

เว็บไซต์สำหรับบริษัท คืออะไร ?

บริการรับทำเว็บไซต์สำหรับบริษัทหรือองค์กรเป็นกระบวนการที่ให้บริษัทหรือบุคคลที่ต้องการมีเว็บไซต์ส่วนตัวหรือธุรกิจมีเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับความต้องการและแนวคิดของพวกเขา บริการนี้จะประกอบด้วยการออกแบบ พัฒนา และจัดการตามคำขอและความต้องการของลูกค้า

เว็บไซต์สำหรับบริษัทถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรให้กับบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชม ในปัจจุบัน เว็บไซต์สำหรับบริษัทมักเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และบุคคลทั่วไปในระบบออนไลน์

เว็บไซต์สำหรับบริษัทมีหลายคุณลักษณะที่สำคัญ เช่น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท: สำหรับบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างเป็นรายละเอียด เช่น ประวัติความเป็นมา พันธสัมพันธ์ รางวัลและความสำเร็จที่เคยบันทึกไว้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ: สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทขายได้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน คุณสมบัติ และราคา

ติดต่อและสื่อสาร: บริษัทมักจะมีหน้าติดต่อที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับบริษัทได้ง่ายและสะดวก ซึ่งอาจรวมถึงแบบฟอร์มติดต่อหรือข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ

เนื้อหาบล็อกหรือบทความ: บางครั้งเว็บไซต์สำหรับบริษัทยังรวมเนื้อหาบล็อกหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมของบริษัท เพื่อแบ่งปันข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ กับผู้เยี่ยมชม

ระบบการสั่งซื้อหรือบริการออนไลน์: ในบางกรณี เว็บไซต์สำหรับบริษัทอาจมีระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้ทันที

เป็นช่องทางสำคัญในการแสดงออกมาในโลกออนไลน์ เพื่อเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความเชื่อถือและมีชีวิตชีวาให้กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัลแบบปัจจุบัน

เว็บไซต์สำหรับบริษัทยังเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างการเข้าใจและการรับรู้จากลูกค้าหรือผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแพลตฟอร์มในการเสนอข้อมูลและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับตลาดได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น ความสำคัญของเว็บไซต์สำหรับบริษัทส่งผลต่อหลายด้าน ได้แก่:

การเป็นประทับใจและการแสดงออก: เว็บไซต์เป็นที่เริ่มต้นของการแสดงและเสนอตัวของบริษัทให้แก่ผู้ใช้งาน การออกแบบที่ดีและสื่อสารที่ชัดเจนสามารถสร้างความประทับใจและนำทางผู้ใช้งานให้รู้สึกว่าบริษัทนั้นมีความมุ่งมั่นและมีความเชื่อถือ

การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ: ช่วยในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทขาย ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ประโยชน์ และวิธีการใช้งานผ่านเว็บไซต์

การสื่อสารและการแจ้งข่าวสาร: เป็นช่องทางในการแสดงข่าวสาร ประกาศ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นั่นช่วยในการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

การสร้างความเชื่อถือ: เว็บไซต์ที่มีการออกแบบที่สร้างความน่าเชื่อถือสามารถช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ผู้ใช้งานอาจเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเป็นประโยชน์

การสร้างความสนใจและการตลาด: สามารถใช้ในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่า ทำให้ผู้ใช้งานต้องการที่จะกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง

ดังนั้น เว็บไซต์สำหรับบริษัทเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการสื่อสาร ติดต่อ และสร้างความเชื่อมั่นกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ โดยทั้งหมดนี้มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้บริษัททำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ทำเว็บไซต์บริษัท

ทำเว็บไซต์บริษัท สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

เว็บไซต์บริษัท“ เปิดโอกาสให้คุณพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของธุรกิจคุณ ซึ่งจะช่วยแนะนำบริษัทให้กับลูกค้าของคุณ คุณควรบอกลูกค้า หรือแนะนำตัวเองผ่านโปรไฟล์ทางเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ ซึ่งบริษัทสามารถรับผลตอบรับเชิงบวกสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงบริษัท หรือองค์กรธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพในการสำรวจว่าธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับอะไร และจะต่อยอดธุรกิจได้อย่างไรในอนาคต

ฟีเจอร์ เว็บไซต์บริษัท - Website Future

เว็บไซต์ของเรามีความสำคัญอย่างมากในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีความน่าสนใจสำหรับผู้ใช้งาน ด้วยชุดเครื่องมือและฟังก์ชันที่ครบครันและความสามารถที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่คาดหวังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

[dipi_carousel space_between=”15″ loop=”on” autoplay=”on” autoplay_reverse=”on” autoplay_speed=”2001″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” desc_line_height=”1.4em” global_colors_info=”{}” _i=”1″ _address=”2.0.0.1″ /]

Web Hosting - เว็บโฮสติ้ง

มาพร้อมกับเว็บโฮสติ้งที่มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้สูง ด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามีคุณสมบัติและบริการหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคน

[dipi_carousel space_between=”15″ loop=”on” autoplay=”on” autoplay_speed=”2001″ _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” desc_line_height=”1.4em” global_colors_info=”{}” _i=”1″ _address=”2.1.0.1″ /]

ราคาทำเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ธุรกิจ

ราคาแพ็คเกจสำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์องค์กร

ทำเว็บไซต์บริษัทแบบมาตรฐาน

Websit Bussiness Standard
ราคา30,000/บาท
 • Domain Name ( ชื่อเว็บไซต์ .com )
 • *5 หน้า
 • 5 เมนู
 • 5 Section ต่อ 1 หน้า
 • เว็บโฮสติ้ง ขนาด 5 GB
 • ระบบเขียนบทความได้เอง
 • แบบฟอร์มข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงแผนที่ Google Map ได้
 • เป็นมิตรกับ SEO ทั้ง Google และ BING
 • เป็นมิตรกับ Social Media
 • Theme (ธีม) ลิขสิทธิ์แท้
 • รับประกัน 1 ปี
 • ต่ออายุปีถัดไป 3,000 บาท
 • Social Login Authen (+12,000)

ราคา ทำเว็บไซต์ธุรกิจ 2 ภาษา

ราคาแพ็คเกจสำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์องค์กรแบบ 2 ภาษา

ทำเว็บไซต์บริษัทแบบมาตรฐาน

ทำเว็บไซต์ 2 ภาษา
ราคา48,000/บาท
 • Domain Name ( ชื่อเว็บไซต์ .com )
 • ทำเว็บไซต์ แบบ 2 ภาษา
 • *5 หน้า ภาษาที่ 2 + 5หน้า
 • 5 เมนู ภาษาที่ 2 + 5หน้า
 • 5 Section ต่อ 1 หน้า
 • เว็บโฮสติ้ง ขนาด 2 GB
 • ระบบเขียนบทความได้เอง
 • แบบฟอร์มข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงแผนที่ Google Map ได้
 • เป็นมิตรกับ SEO ทั้ง Google และ BING
 • เป็นมิตรกับ Social Media
 • Theme (ธีม) ลิขสิทธิ์แท้
 • รับประกัน 1 ปี
 • ต่ออายุปีถัดไป 3,000 บาท
 • Social Login Authen (+12,000)

คำถามที่พบบ่อย

การสร้างและดูแลเว็บไซต์เป็นกระบวนที่ที่สำคัญต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เรามีวันนี้. ไม่เพียงเป็นตัวแทนออนไลน์ของธุรกิจ, แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดต่อและเชื่อมโยงกับลูกค้า. ด้วยความสามารถในการโปรโมตและประสานงาน, เว็บไซต์มีบทบาทสำคัญในการสร้างและส่งเสริมธุรกิจ.

ดังนั้น, การที่บริษัทมีเว็บไซต์ที่ดีและมีประสิทธิภาพกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ธุรกิจเติบโตและเจริญ. ในบทความนี้, เราจะพาลูกค้าไปสู่การสำรวจคำถามที่บริษัทบางรายมักพบเจอเมื่อพูดถึง. ข้อสงสัยที่ถูกนำเสนอนี้ไม่เพียงแค่ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญ, แต่ยังเป็นแนวทางที่ดีในการแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยที่ลูกค้าอาจมี. ขอเสนอแนวทางการตอบคำถามสำคัญเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถเตรียมพร้อมและทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณ.

ทำไมบริษัทควรมีเว็บไซต์?

เว็บไซต์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญและทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย. มันช่วยในการโปรโมตธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือ.

บริษัทควรมีเว็บไซต์แบบไหน?

เว็บไซต์ควรสอดคล้องกับบริษัทและกลุ่มเป้าหมาย. ออกแบบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ.

เว็บไซต์ช่วยอะไรบ้างในการสร้างยอดขาย?

ช่วยในการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ทำให้สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้, และสร้างความเข้าใจกับลูกค้า.

เว็บไซต์ช่วยอะไรบ้างในการสร้างยอดขาย?

ช่วยในการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ทำให้สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้, และสร้างความเข้าใจกับลูกค้า.

ควรให้ความสำคัญกับอะไรในการออกแบบเว็บไซต์?

การให้ประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้, ความเร็วในการโหลด, และการทำให้เว็บไซต์เข้าถึงได้ง่าย.

เว็บไซต์ควรมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

ส่วนที่ระบบติดต่อลูกค้า, หน้าแสดงผลผลิตภัณฑ์หรือบริการ, และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท.

การทำ SEO สำคัญหรือไม่?

สำคัญมาก. ทำให้เว็บไซต์แสดงผลสูงในการค้นหา, เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า.

มีทางเลือกในการสร้างเว็บไซต์อย่างไรบ้าง?

มีทั้งการจ้างทำ, ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ, หรือใช้แพลตฟอร์มที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์.

การบริหารจัดการเว็บไซต์ต่อไปคืออะไร?

การบริหารจัดการเว็บไซต์ เช่น การปรับปรุงข้อมูล, การตอบสนองต่อคำถาม, และการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น.

ทำไมต้องมีหน้าบล็อกหรือบทความในเว็บไซต์?

ช่วยในการแบ่งปันข้อมูล, สร้างความสนใจ, และเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์.

การบริการหลังการขายคืออะไร?

การให้บริการหลังการขายรวมถึงการซ่อมบำรุง, การอัปเดต, และการให้คำปรึกษา.

Gmail Google Workspace ราคาถูก

Google Workspace อีเมลบริษัท ราคาถูก

นอกจาก ทำเว็บไซต์บริษัท แล้ว เรายังให้บริการอีเมล์บริษัทด้วยนะ

เช่นเดียวกับ G Suite แพ็กเกจ Google Workspace ทั้งหมดจะมีอีเมลที่กำหนดเองให้ธุรกิจของคุณ รวมไปถึงเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน เช่น Gmail, Calendar, Meet, Chat, Drive, Docs, Sheet, Slides, FormsSites และอีกมากมาย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าและบริการทั้งหมด

IT Administrator

บริการ IT Admin Service รับดูแลระบบ MA ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงทั้งในสถานที่ และบนคลาวด์

Social Media

บริการสร้างและดูแลโซเชียลมีเดียว เขียนคอนเทนท์ ให้แบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพเพื่อให้มากขึ้น

Cloud Solutions

บริการออแบบและวางระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วย Microsoft Azure , Google Cloud , AWS และ VMware

SEO

ที่ปรึกษาเรื่องการดูแลเว็บไซต์ อัปเดทข้อมูลเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ เพื่อรองรับการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ

SSL Certificate

จัดจำหน่ายใบรับรองเว็บไซต์ SSL Certificate ที่ทำให้คุณเข้าเว็บไซต์ผ่านโปรโตคอล https:// อย่างปลอดภัย

Team Training

บริการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านไอที เช่น การใช้งาน Google Workspace, Microsoft 365 และอื่นๆ

Website Development

บริการทำเว็บไซต์ รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร์ เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ทันที

Email Company

จำหน่ายอีเมล์บริษัท อีเมลองค์กร Google Workspace และ Microsoft 365 ราคาถูก

รับคอนฟิกระบบ

บริการคอนฟิกระบบ Network บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

Co-Location Server

บริการพื้นที่ Internet Data Center สำหรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Full Rack

จดทะเบียนโดเมน

รับจดทะเบียนโดเมน นามสกุล .com .net .org และอื่นๆ สามารถนำชื่อโดเมนไปตั้งชื่อเว็บไซต์และอีเมลได้

ที่ปรึกษาการตลาด

ที่ปรึกษาด้านการตลาด เราให้คำปรึกษาลูกค้าตั้งแต่ต้น ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ จนถึงให้ธรุกิจของคุณเป็นเรื่อง่าย

บทความ ข่าวสาร และสาระน่ารู้ในเรื่องเว็บไซต์ และอื่นๆ

PHP คืออะไร ?

PHP คืออะไร ?

PHP คือ ภาษาโปรแกรมมิ่งซึ่งใช้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นภาษาที่ใช้งานแพร่หลายและได้รับความนิยม

Content Management System (CMS) คืออะไร

Content Management System (CMS) คืออะไร

Content Management System (CMS) คือเครื่องมือสำหรับสร้างและจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดยมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้ ซึ่ง CMS ช่วยให้ผู้ใช้งาน

WordPress คืออะไร ?

WordPress คืออะไร ?

WordPress เป็นระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก ซึ่งใช้เพื่อทำเว็บไซต์และบล็อกอย่างง่ายและรวดเร็ว

เวิลด์ไวด์เว็บ (www) คืออะไร ?

เวิลด์ไวด์เว็บ (www) คืออะไร ?

เวิลด์ไวด์เว็บหรือที่เรียกว่าเว็บคือชุดของเว็บไซต์หรือหน้าเว็บที่เก็บไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในระบบผ่าน

Let’s Get Started a Website

องค์กรของคุณพร้อมมีเว็บไซต์แล้วหรือยัง ?

บริษัท ไทย คอนฟิก จำกัด บริษัททำเว็บไซต์ ที่พร้อมรับใช้คุณ

ใบเสนอราคา