PDPA คืออะไร ?

PDPA (Personal Data Protection Act) คืออะไร

Written by admin

กันยายน 22, 2021

PDPA คืออะไร ?

PDPA (Personal Data Protection Act) คือ เป็น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นซึ่งกฏหมายที่ออกมาคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การควบคุมไม่ให้องค์กรนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ด้วยความที่ในปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การครอบครองเบอร์โทรศัพท์โดยการซื้อฐานข้อมูลมาจากที่อื่นและโทรไปหาโดยที่ไม่มีการรับรู้จากเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นั้น หรือการที่เราได้รับโฆษณาบน Social Media จากข้อมูลการใช้งานของเรา หรือข้อมูลที่เราได้นำไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ และเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นๆได้นำฐานข้อมูล (Database) ไปขาย หรือนำไปปล่อย โดยที่เราไม่รู้ตัว หรือไม่ได้ยินยอมให้องค์กรเก็บข้อมูล เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, อีเมล, การศึกษา, เพศ, อาชีพ, รูปถ่าย, ข้อมูลทางการเงิน นอกจากนี้ยังรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้แก่

  1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) 
  2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
  3. สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
  4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
  5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (Right to erasure (also known as right to be forgotten) 
  6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing)
  7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of rectification) 
Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาSWAP Memory คืออะไร

SWAP Memory หรือ Swap Space คือพื้นที่ที่ใช้ในฮาร์ดดิสก์ของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นที่เสริมในการจัดการหน่วยความจำ...

Imunify360 คืออะไร ?

Imunify360 คืออะไร ?

Imunify360 คือซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท CloudLinux Inc....

ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร ?

ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร ?

ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดคำสั่งและข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …