fbpx

FTP คืออะไร ?

FTP ย่อมาจาก "File Transfer Protocol" คือโปรโตคอลหนึ่งที่ใช้ในการส่งข้อมูลไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายใน

Written by admin

สิงหาคม 3, 2023

FTP คืออะไร ?

FTP ย่อมาจาก “File Transfer Protocol” คือโปรโตคอลหนึ่งที่ใช้ในการส่งข้อมูลไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายในอย่างง่าย ๆ โดย FTP ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์จากหรือไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ซึ่งมีบทบาทเป็น “FTP Server” ในกระบวนการนี้

FTP เป็นโปรโตคอลที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีตเมื่ออินเตอร์เน็ตยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่เป็นปัจจุบัน การใช้ FTP สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่สนับสนุน FTP ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในปัจจุบันนี้ FTP ยังคงมีความสำคัญและใช้งานในบางสถานการณ์ แต่ก็ได้ถูกแทนที่ในบางกรณีด้วยโปรโตคอลและวิธีการส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น SFTP (SSH File Transfer Protocol) และ HTTP(S) ซึ่งสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง แต่ FTP ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ในบางกรณีเนื่องจากมีความเร็วและความสะดวกสบายในการใช้งาน และยังรองรับการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ HTTP อาจไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม การใช้งาน FTP จำเป็นต้องมีความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย เพราะข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน FTP อาจไม่ได้ถูกเข้ารหัสและอาจถูกดักจับข้อมูลได้ง่ายกว่าการใช้โปรโตคอลที่มีการเข้ารหัสข้อมูลอย่าง SFTP หรือ HTTPS ยิ่งในเวลาปัจจุบันที่ความปลอดภัยเป็นปัญหาที่สำคัญ การใช้โปรโตคอลที่มีการเข้ารหัสข้อมูลเช่น SFTP เป็นทางเลือกที่ดีกว่าในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่มีความลับและมีความสำคัญสูง

การทำงานของ FTP เป็นดังนี้

 1. เชื่อมต่อ (Connect): เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้งาน FTP เพื่ออัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ ผู้ใช้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ FTP Server ที่ต้องการใช้งาน ในการเชื่อมต่อนี้ ผู้ใช้ต้องระบุ URL หรือ IP Address ของ FTP Server และป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (username และ password) เพื่อยืนยันตัวตนก่อนทำการส่งข้อมูล
 2. ส่งคำสั่ง (Send Command): เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่ง FTP ไปยัง FTP Server เพื่อร้องขอการดำเนินการต่างๆ เช่น ขอดูรายการไฟล์ที่มีอยู่ใน FTP Server, ดาวน์โหลดไฟล์, อัปโหลดไฟล์ หรือลบไฟล์
 3. การดำเนินการ (Operation): เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ใช้ FTP Server จะดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับ หากเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ FTP Server จะส่งไฟล์ที่ต้องการกลับมาที่เครื่องของผู้ใช้ ในขณะที่ถ้าเป็นการอัปโหลดไฟล์ ผู้ใช้จะส่งไฟล์จากเครื่องของตนเองไปยัง FTP Server
 4. การจบการทำงาน (Finish Operation): เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น FTP Server จะตอบกลับผู้ใช้ด้วยข้อความที่บอกว่าการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรือต้องการการยืนยันเพิ่มเติม
 5. ยุติการเชื่อมต่อ (Disconnect): เมื่อผู้ใช้ทำการส่งข้อมูลหรือรับข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้จำเป็นต้องยุติการเชื่อมต่อกับ FTP Server เพื่อปิดการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์และ FTP Server

FTP เป็นโปรโตคอลที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย เพราะข้อมูลที่ส่งผ่าน FTP อาจถูกดักจับและอาจไม่ได้ถูกเข้ารหัสเช่นเดียวกับโปรโตคอลที่มีการเข้ารหัสข้อมูลอย่าง SFTP หรือ HTTPS การใช้โปรโตคอลที่มีการเข้ารหัสข้อมูลเช่น SFTP เป็นทางเลือกที่ดีกว่าในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่มีความลับและมีความสำคัญสูง

การใช้งานใช้ FTP ในปัจจุบัน

ในปัจจุบันนั้นการใช้ FTP (File Transfer Protocol) ได้ลดลงมากเนื่องจากมีเทคโนโลยีและโปรโตคอลอื่นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่า FTP มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการคลาวด์เกี่ยวกับการจัดการและแชร์ไฟล์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยเช่น Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, และอื่นๆ ที่สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งคลาวด์สำหรับการเก็บไฟล์และโปรแกรมส่วนตัวที่ใช้ในการส่งและรับไฟล์ได้ในเวลาเดียวกัน

สาเหตุที่ FTP ไม่ค่อยถูกใช้งานอย่างแพร่หลายคือ:

 1. ความเชื่อถือและความปลอดภัย: FTP ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งและรับ ซึ่งทำให้ข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน FTP มีความเสี่ยงต่อการถูกดักจับและอ่านข้อมูลได้ ส่งผลให้ไม่ควรใช้ในการส่งข้อมูลที่มีความลับหรือสำคัญ
 2. ความซับซ้อน: FTP มีวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อน การติดตั้งและกำหนดค่า FTP Server และ Client ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับเครือข่าย ซึ่งอาจทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิค
 3. ความช้าในการโอนย้ายข้อมูล: FTP อาจใช้เวลานานในการโอนย้ายข้อมูลใหญ่หรือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้การส่งและรับไฟล์ด้วย FTP เป็นเวลานานและไม่เหมาะสมกับการส่งข้อมูลที่ต้องการให้มีความเร่งด่วน
 4. ความสะดวกในการใช้งาน: การใช้งานคลาวด์และบริการแชร์ไฟล์ออนไลน์ทำให้การส่งและรับไฟล์ง่ายและสะดวกมากขึ้น สามารถเข้าถึงไฟล์ที่ส่งหรือรับได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตและบนอุปกรณ์หลากหลาย

เนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ ผู้ใช้ในปัจจุบันมักจะเลือกใช้บริการคลาวด์และโปรแกรมส่วนตัวที่ใช้ในการส่งและรับไฟล์เนื่องจากความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่มีมากขึ้น

FTP เหมาะกับใคร มีใครใช้อยู่บ้าง

การใช้งาน FTP (File Transfer Protocol) มีผู้ใช้หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย

 1. นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบ: นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบคือกลุ่มผู้ใช้ที่อาจใช้ FTP เพื่ออัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือติดตั้งแพ็กเกจโปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ การใช้ FTP ช่วยให้ความสะดวกในการโอนย้ายไฟล์และโค้ดระหว่างเครื่องพีซีและเซิร์ฟเวอร์ที่มีการทำงานอยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน
 2. เว็บโฮสติ้ง: บริษัทที่ให้บริการเว็บโฮสติ้งใช้ FTP เพื่อให้ลูกค้าสามารถอัปโหลดไฟล์ของว็บไซต์ เช่น ไฟล์เว็บเพจ, รูปภาพ, และไฟล์ข้อมูลอื่นๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขา นอกจากนี้ยังให้ความสะดวกในการสร้างหรือแก้ไขไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน FTP
 3. บุคคลทั่วไป: บุคคลทั่วไปที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ FTP อาจใช้งานเพื่อส่งหรือรับไฟล์กับเพื่อนหรือคนอื่นๆ ที่อยู่ไกล้เคียง นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากเว็บไซต์หรือโฮสติ้งที่มีการให้บริการ FTP ได้
 4. องค์กร: บางองค์กรอาจใช้ FTP ในการส่งและรับไฟล์ระหว่างสาขาและสำนักงานในพื้นที่ต่างๆ หรือระหว่างองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกัน การใช้ FTP ช่วยให้การส่งข้อมูลและข้อมูลการทำงานระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาImunify360 คืออะไร ?

Imunify360 คืออะไร ?

Imunify360 คือซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท CloudLinux Inc....

ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร ?

ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร ?

ซอฟต์แวร์ (Software) คือชุดคำสั่งและข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ...

Web Browser คืออะไร ?

Web Browser คืออะไร ?

สารบัญบทความประวัติความเป็นมาของ Web Browserหน้าที่และลักษณการทำงานของเว็บ เบราว์เซอร์ความสามารถและฟังก์ชันอื่น ๆWeb...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …

สินค้าและบริการทั้งหมด

IT Administrator

บริการ IT Admin Service รับดูแลระบบ MA ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงทั้งในสถานที่ และบนคลาวด์

Social Media

บริการสร้างและดูแลโซเชียลมีเดียว เขียนคอนเทนท์ ให้แบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพเพื่อให้มากขึ้น

Cloud Solutions

บริการออแบบและวางระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วย Microsoft Azure , Google Cloud , AWS และ VMware

SEO

ที่ปรึกษาเรื่องการดูแลเว็บไซต์ อัปเดทข้อมูลเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ เพื่อรองรับการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ

SSL Certificate

จัดจำหน่ายใบรับรองเว็บไซต์ SSL Certificate ที่ทำให้คุณเข้าเว็บไซต์ผ่านโปรโตคอล https:// อย่างปลอดภัย

Team Training

บริการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านไอที เช่น การใช้งาน Google Workspace, Microsoft 365 และอื่นๆ

Website Development

บริการทำเว็บไซต์ รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร์ เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ทันที

Email Company

จำหน่ายอีเมล์บริษัท อีเมลองค์กร Google Workspace และ Microsoft 365 ราคาถูก

รับคอนฟิกระบบ

บริการคอนฟิกระบบ Network บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

Co-Location Server

บริการพื้นที่ Internet Data Center สำหรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Full Rack

จดทะเบียนโดเมน

รับจดทะเบียนโดเมน นามสกุล .com .net .org และอื่นๆ สามารถนำชื่อโดเมนไปตั้งชื่อเว็บไซต์และอีเมลได้

พันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้าของเรา

กดติดตามเราหน่อยสิ

กดติดตามเรา เพื่อไม่พลาดข่าวสาร และสาระน่ารู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ