ทำเว็บไซต์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ทำเว็บไซต์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ความรู้สึกนั้นแย่ที่สุด เมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการ”ทำเว็บไซต์” แต่การหาจุดเริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์ทำให้คุณคิดว่าอยากกลับเข้านอนเสียดีกว่า แต่อ่านจงต่อไปเถอะ...