fbpx
WordPress คืออะไร ?

WordPress คืออะไร ?

WordPress เป็นระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก ซึ่งใช้เพื่อทำเว็บไซต์และบล็อกอย่างง่ายและรวดเร็ว โดย WordPress จะให้การสนับสนุนในการเขียนเนื้อหา, การแก้ไข, การจัดการและการเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ...
error: Content is protected !!