Meta Tag Keywords คืออะไร

Meta Tag Keywords คืออะไร

Meta Tag Keywords คือ เมตาแท็กประเภทหนึ่งที่ปรากฏในโค้ด HTML ของเว็บไซต์ หรือเว็บเพจและช่วยบอกให้เครื่องมือค้นหาเว็บทราบว่าหัวข้อของเพจคืออะไร Meta Tag Keywords แตกต่างจากคีย์เวิร์ดทั่วไปเนื่องจากปรากฏ “โค้ดที่ไม่แสดงบนหน้าเว็บ”...