Operating System (OS) คืออะไร

Operating System (OS) คืออะไร

ระบบปฏิบัติการ คือ ซอฟต์แวร์หลักที่จัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า “OS” จะเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์และให้บริการที่แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ ระบบปฏิบัติการใช้ทำอะไร ?...