fbpx
Search Engine (เครื่องมือค้นหา) คืออะไร

Search Engine (เครื่องมือค้นหา) คืออะไร

Search Engine (เครื่องมือค้นหา โปรแกรมค้นหาเว็บ) คือระบบซอฟต์แวร์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อค้นหาสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บ หรือเว็บไซต์ผลการค้นหาโดยทั่วไปนำเสนอเป็นบรรทัดการค้นหาที่มักเรียก หน้าผลลัพธ์โปรแกรมค้นหา สารสนเทศอาจเป็นเว็บเพจ ภาพหรือไฟล์ประเภทอื่นผสมกัน...