Microsoft Teams คืออะไร

Microsoft Teams คืออะไร

Microsoft Teams คือ แพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจจำกัดสิทธิ์ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตระกูล Microsoft 365 ซึ่ง Microsoft Teams บริการทั้งการสนทนาในที่ทำงานกับการโทรศัพท์ภาพ การจัดเก็บไฟล์...
Clubhouse คืออะไร

Clubhouse คืออะไร

Clubhouse คือ โมบายแอปพลิเคชันโซเชียลสำหรับแชทด้วยเสียง ที่ได้รับเชิญเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าร่วม Club ได้ Clubhouse เปิดตัวในปี 2020 โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Alpha Exploration Co. ณ เดือนธันวาคม 2020 มีมูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ ในวันที่ 21 มกราคม 2564...
วิธีสร้าง QR Code บน Chrome Web Browser

วิธีสร้าง QR Code บน Chrome Web Browser

วิธีสร้าง QR Code บน Chrome Web Browser ซึ่งคุณสามารถสร้าง QR CODE ได้ง่ายๆ และฟรี !!! โดยที่ไม่ต้องไปสร้างจากผู้ให้บริการออก QR CODE...
Social Network Service คืออะไร

Social Network Service คืออะไร

Social Network Service (SNS) คือ เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม สำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทำ และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ...