fbpx
Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยกระจายการร้องขอข้อมูลจากเครือข่ายไปยังหลาย ๆ แหล่งข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ เพื่อที่จะสามารถรับรองความเสถียรและความพร้อมใช้งานของระบบได้ บล็อกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ Load Balancer อย่างละเอียด ในโลก IT ปัจจุบัน...
Multi-Factor Authentication (MFA) คืออะไร ?

Multi-Factor Authentication (MFA) คืออะไร ?

Multi-Factor Authentication (MFA) คือวิธีการยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการเข้าใช้งานระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ โดยการใช้ MFA จะเพิ่มชั้นของความปลอดภัยโดยการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานอีกครั้งหลังจากผ่านการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว เป้าหมายของ MFA...
Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) เป็นโครงสร้างระบบจัดการผู้ใช้และความปลอดภัยของ Windows Server ที่พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในการจัดการและควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานทรัพยากรบนเครือข่าย โดย AD เป็นศูนย์กลางของการจัดการผู้ใช้ ความเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์...
OneDrive คืออะไร ?

OneDrive คืออะไร ?

OneDrive เป็นบริการจัดเก็บไฟล์ในคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก ซึ่งมีใหบริการสำหรับสำหรับบัญชี Microsoft และ Microsoft 365 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บไฟล์และแบ่งปันไฟล์ของตนได้อย่างง่ายดาย การใช้ OneDrive สามารถเชื่อมต่อได้กับบริการอื่น ๆ ใน Microsoft 365 เช่น...
เปรียบเทียบ Workspace Starter vs MS 365 Basic

เปรียบเทียบ Workspace Starter vs MS 365 Basic

Google Workspace Business Starter และ Microsoft 365 Business Basic เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานสำหรับองค์กรและทีมงาน ต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบระหว่าง Google Workspace Business Starter และ Microsoft 365 Business Basic ดังนี้: คุณสมบัติGoogle Workspace Business...
error: Content is protected !!