CDN (Content Delivery Network) คืออะไร?

CDN (Content Delivery Network) คืออะไร?

CDN (Content Delivery Network) คือระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่เว็บไซต์มีการรับมือกับการเข้าชมจำนวนมาก หรือมีการใช้งานเนื้อหาที่มีขนาดใหญ่ เช่น วิดีโอ รูปภาพ ไฟล์ PDF และอื่น ๆ CDN...
ตารางหมายเลข Network Port (Port number)

ตารางหมายเลข Network Port (Port number)

ตารางหมายเลข Network Port (Port number) คือ หมายเลขที่ใช้ระบุบริการหรือโปรแกรมที่ทำงานบนระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นการกำหนดให้แต่ละโปรแกรมหรือบริการใช้พื้นที่ port ต่าง ๆ บนเครือข่ายเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ตารางนี้แสดงหมายเลข Network Port...
Google Fiber เปิดตัวเน็ตความเร็วสูง 5Gbps ในอเมริกา

Google Fiber เปิดตัวเน็ตความเร็วสูง 5Gbps ในอเมริกา

Google Fiber เปิดตัวเน็ตความเร็วสูง 5Gbps ในอเมริกา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงที่ใช้สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก และเทคโนโลยีคลื่นมิลลิเมตรไร้สายได้เปิดตัวอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 5 Gbps Google Fiber จะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 5 Gbps...
TCP คืออะไร

TCP คืออะไร

TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol / Internet Protocol คือชุดของโปรโตคอลการสื่อสารที่  ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต TCP/IP ยังสามารถใช้เป็นโปรโตคอลการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (อินทราเน็ตหรือเอ็กซ์ทราเน็ต) ชุด IP...
UDP คืออะไร

UDP คืออะไร

UDP (User Datagram Protocol) คือ โพรโทคอลหลัก ในชุดโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตสำหรับการส่งข้อมูลที่รวดเร็วโดยเฉพาะ เช่น การเล่นวิดีโอหรือการค้นหา DNS การส่งข้อมูลผ่าน UDP นั้น คอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่า ดาทาแกรม ผ่านเครือข่ายไปยังเครื่องปลายทาง โดย UDP...