Nearby Share คืออะไร ?

Nearby Share คืออะไร ?

Nearby Share คือแอปพลิเคชั่นการรับส่งข้อมูลระบบโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ที่รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android และ ChromeOS ของ Google รวมถึงระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลผ่านทาง Bluetooth และ Wi-Fi ได้อย่างรวดเร็ว...
Asana คืออะไร ช่วยในการทำงานอย่างไร ?

Asana คืออะไร ช่วยในการทำงานอย่างไร ?

Asana เป็นเครื่องมือจัดการโปรเจ็กต์และงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานร่วมกันของทีม โดยทีมงานสามารถเข้าถึงโปรเจ็กต์และงานต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน สามารถแบ่งหน้าที่และกำหนดระยะเวลาในการทำงานได้อย่างชัดเจน และสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็ว การใช้ Asana...
CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร?

CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร?

CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นระบบที่ช่วยจัดการและดูแลลูกค้าในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างองค์กรกับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในการใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรในระยะยาว การใช้ระบบ CRM...
Content Management System (CMS) คืออะไร

Content Management System (CMS) คืออะไร

Content Management System (CMS) คือเครื่องมือสำหรับสร้างและจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่าง PHP, HTML, MySQL และภาษาอื่นๆ โดยมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้ ซึ่ง CMS...
Google Sites คืออะไร ?

Google Sites คืออะไร ?

Google Sites เป็นแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์จาก Google หากคุณคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มเว็บไซต์อื่นๆ เช่น WordPress หรือ Wix คุณอาจคิดว่า Google Sites เป็นสิ่งที่ค่อนข้างคล้ายกัน แต่อาจมีความเฉพาะทางมากกว่าสำหรับธุรกิจและทีมที่ทำงานบนเว็บ  หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ...