Nearby Share คืออะไร ?

Nearby Share คืออะไร ?

Nearby Share คือแอปพลิเคชั่นการรับส่งข้อมูลระบบโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ที่รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android และ ChromeOS ของ Google รวมถึงระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลผ่านทาง Bluetooth และ Wi-Fi ได้อย่างรวดเร็ว...
Asana คืออะไร ช่วยในการทำงานอย่างไร ?

Asana คืออะไร ช่วยในการทำงานอย่างไร ?

Asana เป็นเครื่องมือจัดการโปรเจ็กต์และงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานร่วมกันของทีม โดยทีมงานสามารถเข้าถึงโปรเจ็กต์และงานต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน สามารถแบ่งหน้าที่และกำหนดระยะเวลาในการทำงานได้อย่างชัดเจน และสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็ว การใช้ Asana...
วิธีย้ายข้อมูล จาก Google Drive ไป Onedrive ด้วย Mover

วิธีย้ายข้อมูล จาก Google Drive ไป Onedrive ด้วย Mover

วิธีย้ายข้อมูล จาก Google Drive ไปยัง OneDrive เป็นกระบวนการที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือ Mover.io ซึ่งเป็นเครื่องมือในการย้ายข้อมูลแบบออนไลน์ที่มีความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด บางครั้งคุณอาจใช้งาน Google Workspace และต้องการย้ายข้อมูลใน Google Drive ไปยัง Onedrive...
Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยกระจายการร้องขอข้อมูลจากเครือข่ายไปยังหลาย ๆ แหล่งข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ เพื่อที่จะสามารถรับรองความเสถียรและความพร้อมใช้งานของระบบได้ บล็อกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ Load Balancer อย่างละเอียด ในโลก IT ปัจจุบัน...
Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) เป็นโครงสร้างระบบจัดการผู้ใช้และความปลอดภัยของ Windows Server ที่พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในการจัดการและควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานทรัพยากรบนเครือข่าย โดย AD เป็นศูนย์กลางของการจัดการผู้ใช้ ความเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์...