Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer

Written by Aoo Pattana-anurak

มีนาคม 30, 2023

Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยกระจายการร้องขอข้อมูลจากเครือข่ายไปยังหลาย ๆ แหล่งข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ เพื่อที่จะสามารถรับรองความเสถียรและความพร้อมใช้งานของระบบได้ บล็อกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ Load Balancer อย่างละเอียด

ในโลก IT ปัจจุบัน แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้มีการใช้งานแบนด์วิดธ์ที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์พร้อมกันโดยมากจนเกินกว่าระบบจะรองรับได้ และสามารถทำให้ผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้ การใช้ Load Balancer เข้ามาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการจัดการกับปัญหาของการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ขนาดใหญ่

Load Balancer เป็นอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการแบ่งเบาภาระการทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความเสียหายหากมีฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เสียหายหรือล่มสลายได้ การใช้ Load Balancer จะช่วยให้มีการแบ่งเบาภาระการทำงานให้เกิดเป็นส่วนประกอบหลายส่วน และแบ่งส่วนงานให้กับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง ซึ่งทำให้เพิ่มความเสถียรในการทำงานของระบบได้มากขึ้น นอกจากนี้ Load Balancer ยังช่วยลดการกระจายภาระการโหลด (Load Distribution) ของแต่ละเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยการแบ่งงานที่เข้ามาให้กับเซิร์ฟเวอร์ที่งานว่างอยู่ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ Load Balancer ยังช่วยให้การดูแลรักษาระบบ (maintenance) ของแต่ละเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในสถานะเสียหายหรือล่มสลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดย Load Balancer สามารถนำโหลด (Load) ที่เข้ามาใหม่ไปแบ่งเบาภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งานอยู่ และไม่ให้ไปกับเซิร์ฟเวอร์ที่เสียหายหรือล่มสลาย

นอกจากการแบ่งงานและแบ่งเบาภาระการทำงานของแต่ละเครื่องเซิร์ฟเวอร์ การใช้ Load Balancer ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบปัญหาหรือจุดอ่อนของระบบได้ง่ายขึ้น โดย Load Balancer จะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของแต่ละเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และทำการบันทึกประวัติการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบปัญหาได้เร็วขึ้น และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาIP Address คืออะไร ?

IP Address คืออะไร ?

IP Address (Internet Protocol Address) คือ รหัสที่ใช้ในการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต...

OSI Model คืออะไร?

OSI Model คืออะไร?

OSI Model คืออะไร? เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเครือข่าย ความเข้าใจเกี่ยวกับ OSI Model...

Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) เป็นโครงสร้างระบบจัดการผู้ใช้และความปลอดภัยของ Windows Server ที่พัฒนาโดย Microsoft...

Linux คืออะไร?

Linux คืออะไร?

Linux เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการ IT มากกว่า 20 ปี...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …