fbpx
Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยกระจายการร้องขอข้อมูลจากเครือข่ายไปยังหลาย ๆ แหล่งข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ เพื่อที่จะสามารถรับรองความเสถียรและความพร้อมใช้งานของระบบได้ บล็อกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ Load Balancer อย่างละเอียด ในโลก IT ปัจจุบัน...
Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) เป็นโครงสร้างระบบจัดการผู้ใช้และความปลอดภัยของ Windows Server ที่พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในการจัดการและควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานทรัพยากรบนเครือข่าย โดย AD เป็นศูนย์กลางของการจัดการผู้ใช้ ความเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์...
Linux คืออะไร?

Linux คืออะไร?

Linux เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการ IT มากกว่า 20 ปี นับตั้งแต่มีการพัฒนาครั้งแรกของ Linux โดย Linus Torvalds เมื่อปี 1991 โดยเป็นระบบปฏิบัติการที่มีโค้ดเปิด (Open Source)...
Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

ความหมายและความสำคัญของ Microservices Microservices คือแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้หลายบริการหรือส่วนประกอบเล็ก ๆ แยกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับปรุง แต่ละบริการมีการทำงานอิสระกัน โดยมีการเชื่อมต่อกันผ่านระบบ API หรือโปรโตคอลต่าง ๆ การใช้งาน...
Raid คืออะไร และมีกี่แบบ ?

Raid คืออะไร และมีกี่แบบ ?

Raid หรือ Redundant Array of Independent Disks คือเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้การรวมกันของหลายๆ ดิสก์เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความเสถียรและประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบ Raid จะแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ แล้วจัดเก็บในหลายๆ ดิสก์พร้อมกัน...
error: Content is protected !!