IP Address คืออะไร ?

IP Address คืออะไร ?

IP Address (Internet Protocol Address) คือ รหัสที่ใช้ในการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายภายใน (LAN) ที่ใช้โปรโตคอล IP ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโปรโตคอล TCP/IP ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดอยู่ในชั้นที่ 3 ของ OSI Model...
OSI Model คืออะไร?

OSI Model คืออะไร?

OSI Model คืออะไร? เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเครือข่าย ความเข้าใจเกี่ยวกับ OSI Model เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดย OSI Model หรือ Open Systems Interconnection Model เป็นแบบแผนที่ใช้ในการอธิบายหรือแสดงรูปแบบการทำงานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์...
Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยกระจายการร้องขอข้อมูลจากเครือข่ายไปยังหลาย ๆ แหล่งข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ เพื่อที่จะสามารถรับรองความเสถียรและความพร้อมใช้งานของระบบได้ บล็อกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ Load Balancer อย่างละเอียด ในโลก IT ปัจจุบัน...
Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) เป็นโครงสร้างระบบจัดการผู้ใช้และความปลอดภัยของ Windows Server ที่พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในการจัดการและควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานทรัพยากรบนเครือข่าย โดย AD เป็นศูนย์กลางของการจัดการผู้ใช้ ความเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์...
Linux คืออะไร?

Linux คืออะไร?

Linux เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการ IT มากกว่า 20 ปี นับตั้งแต่มีการพัฒนาครั้งแรกของ Linux โดย Linus Torvalds เมื่อปี 1991 โดยเป็นระบบปฏิบัติการที่มีโค้ดเปิด (Open Source)...
Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

ความหมายและความสำคัญของ Microservices Microservices คือแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้หลายบริการหรือส่วนประกอบเล็ก ๆ แยกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับปรุง แต่ละบริการมีการทำงานอิสระกัน โดยมีการเชื่อมต่อกันผ่านระบบ API หรือโปรโตคอลต่าง ๆ การใช้งาน...