บริการดูแลระบบไอที แก้ปัญหาระบบไอที

รับออกแบบระบบ ดูแลระบบ คอนฟิกระบบ Network – Server

IT Service Maintenance

บริการดูแลระบบไอที แก้ปัญหาระบบไอทีภายในองค์กร ซ่อมบำรุงระบบ (ทำMA) วิเคราห์ปัญหา ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทำ MA Server

บริการครบ จบในที่เดียว

Network Switch

บริการคอนฟิก Network Switch จาก Thai Config เป็นบริการที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมการทำงานของเครือข่ายในองค์กรหรือธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและปรับแต่งการกำหนดค่า Switch

Server

Server เป็นหัวใจของระบบ IT ในองค์กรหรือธุรกิจ และการดูแลและบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ IT ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ บริการดูแล Server มีหลากหลายประเภทและรายละเอียดต่างๆ ในแบบ On-Premises

VM

บริการคอนฟิก ติดตั้ง/ตั้งค่า/ดูแล VM เป็นบริการที่เน้นให้ลูกค้ามีพื้นฐานและประสิทธิภาพในการใช้งานเวิร์กโลว์เซอร์เวอร์ (VM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันในรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์เสมือน

Infrastructure

ออกแบบ Infrastructure ทั้งแบบ On-Premises และ On Cloud เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีการตั้งค่าพื้นฐานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับระบบ IT ที่มีอยู่ภายในองค์กรและบน Cloud ซึ่งเป็นการให้คำแนะนำและการตั้งค่าให้เหมาะสม

Implement

บริการ System Implementation (บริการวางระบบ) เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีการสร้างและให้บริการระบบ IT ใหม่ที่เป็นเชิงพื้นฐานและมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กร ในรูปแบบ On-Premises หรือบน Cloud

Maintenance

System Maintenance เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีการดูแลและปรับปรุงระบบ IT ที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการตรวจสอบและปรับปรุงระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้รองรับการใช้งานที่ยั่งยืน

บริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค คอนฟิก Network Switch

บริการออกแบบระบบเน็ตเวิร์ค ติดตั้ง และคอนฟิก สำหรับองค์กรเพื่อให้รองรับสำหรับการใช้งาน ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งลักษณะงานด้านเน็ตเวิร์คดังนี้
1. บริการ Config Network Switches ประกอบด้วย
 • การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
 • การทำ VLAN เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอาคาร
 • การวิเคราะห์ แก้ปัญหาระบบ Network ช้าหรือหลุดบ่อย
 • การกำหนด Policy ของอุปกรณ์ Network
 • การบริการดูแลระบบเน็ตเวิร์คแบบรายเดือนหรือรายปี
2. บริการ Config Access Point (Wireless LAN) ประกอบด้วย
 • การออกแบบและติดตั้ง Access Point ให้สัญญาณครอบคลุมทั้งองค์กร
 • การเลือกใช้อุปกรณ์ที่รองรับทั้งย่าน 5 GHz และ 2.4 GHz
 • การใช้ Wireless Controller ควบคุม Access Point จุดต่างๆ
 • การทำ Roaming Access Point เมื่อเดินใช้งานแล้วหลุดการ Access Point ตัวเดิม จะจับสัญญาณตัวใหม่ที่สัญญาณดีกว่าให้อัตโนมัติ
 • ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ตั้งชื่อและรหัสผ่านก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต
3. บริการ Maintenance Network รายเดือน-รายปี
 • บริการเข้าตรวจสอบระบบ Network รายเดือน
 • บริการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค ห้อง Server ในองค์การ และห้อง Data Center และจัดทำ Diagram

บริการติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์

ทางเราจะช่วยออกแบบระบบเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าให้รองรับจำนวนการทำงานของพนักงาน ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งลักษณะงานด้านเน็ตเวิร์คดังนี้
1. ออกแบบติดตั้ง Window Server
 • การ Install Window Server และการตั้งค่า Security ให้มีความปลอดภัย
 • การทำระบบ Domain Controller และ Active Directory เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลบน Window Server
 • การทำ Web Server และ Mail Srrver บนระบบปฏิบัติการ Window
 • การทำ File Server เพื่อควบคุมการจัดการไฟล์ของแผนกต่างๆ หรือแต่ละบุคคลให้ใช้งานตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • การ Backup ข้อมูลไปไว้อย่างอุปกรณ์ต่างเช่น NAS เพื่อให้ไฟล์ข้อมูลมีความปลอดภัย ถ้าเกิด Server หลักเสียหาย
 • การกำหนดค่า Raid ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของ Harddisk
2. ออกแบบติดตั้ง Linux Server
 • การ Install Linux และการตั้งค่า Security ให้มีความปลอดภัย
 • การ Config Web Server และ Mail Server บนระบบปฏิบัติการ Linux ( FreeBSD , CentOS , Ubuntu )
 • การทำ File Server เพื่อควบคุมการจัดการไฟล์ของแผนกต่างๆ หรือแต่ละบุคคลให้ใช้งานตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • การ Backup ข้อมูลไปไว้อย่างอุปกรณ์ต่างเช่น NAS เพื่อให้ไฟล์ข้อมูลมีความปลอดภัย ถ้าเกิด Server หลักเสียหาย
 • การกำหนดค่า Raid ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของ Harddisk
3. ออกแบบและติดตั้งระบบ VMware
 • ออกแบบและติดตั้งระบบ vCenter Server จากประสบการณ์จริงที่ติดตั้งให้กับโรงแรมชั้นนำของประเทศ
 • ออกแบบและติดตั้งระบบ VMware ESXi ช่วยให้ Server ของคุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายตัวได้ภายใน Server เดียวกัน
 • ออกแบบและติดตั้งระบบ Backup ข้อมูลทำสำรองไว้ยังไซต์อื่นๆ (DR Site)
 • บริการตรวจสอบ (MA) ระบบ VMware ให้ลูกค้าที่ไม่มีแผนก IT ดูแลระบบให้

บริการติดตั้งระบบ Firewall

ทางเราจะช่วยออกแบบระบบ Security ขององค์กรคุณให้ปลอดภัยจากการโจมตีเข้ามายังระบบเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะเสนอ Firewall ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการโจมตีเข้ามาในรูปแบบต่างๆ

 

1. ออกแบบและติดตั้งระบบ Firewall
ออกแบบและติดตั้ง Firewall Fortinet โดยกำหนด Policy ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
ออกแบบและติดตั้ง Firewall Mikrotik โดยกำหนด Policy ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
ออกแบบและติดตั้งระบบ Authentication Internet เพื่อยืนยันตัวตนก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต
การเขียน Policy เพื่อ Block การใช้งาน Application ที่ไม่ต้องการให้พนักงานใช้งาน
การตรวจสอบดู Log ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต และวิเคราะห์ Log ต่างๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี
2. ออกแบบและติดตั้งระบบ VPN
ระบบ VPN ผ่าน Firewall Fortinet สำหรับองค์กรขนาดกลาง
ระบบ VPN ผ่าน Firewall Mikrotik สำหรับองค์กร SME
3. ออกแบบและติดตั้งระบบ Load Balance Internet
ระบบ Loadbalance ผ่าน Fortinet สำหรับองค์กรขนาดกลาง
ระบบ Loadbalance ผ่าน Paplink สำหรับองค์กร SME
ระบบ Loadbalance ผ่าน Mikrotik สำหรับองค์กร SME
ระบบ Loadbalance ผ่าน Ubiquti สำหรับองค์กร SME

บริการติดตั้งระบบแลน

รับติดตั้งระบบ LAN และ Fiber Optic ให้กับสำนักงานที่ต้องการปรับปรุงระบบแลนให้เป็นรุ่นใหม่ที่มีความเร็วและทันสมัยมากกว่าเดิม หรือเดินสายแลนและ Fiber Optic ภายใน Office ใหม่ไปเชื่อมต่อกับอาคารต่างๆ
1. บริการเดินสายแลนควบคู่กับระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ เดินสายแลนพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ไปพร้อมกัน เพื่อประหยัดงบค่าใช้จ่ายซับซ้อน เดินสายแลนแบบ CAT6 และเข้าหัวแลน พร้อมทดสอบสัญญาณ เดินสายแลนภายในห้อง Data Center
2. บริการเดินสาย Fiber Optic เชื่อมต่อระหว่างอาคาร เดินสาย Fiber Optic พร้อม Splice เพื่อเขื่อมต่อระหว่างอาคาร เดินสาย Fiber Optic พร้อม Splice เพื่อเชื่อมต่อระหว่างชั้นของอาคารที่มีความสูง
3. บริการเดินสายแลนเพื่อไปกระจายสัญญาณ Wireless LAN เดินสายแลนจากจุดกระจายสัญญาณแลนไปเชื่อมต่อกับ Access Point

Success Stories

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Angel Witicker

Head of Marketing, Extra Space

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Debra Becker

Founder & CEO, Divi Corner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
John Wise

Head of Design, Elegant Themes

สินค้าและบริการทั้งหมด

IT Administrator

บริการ IT Admin Service รับดูแลระบบ MA ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงทั้งในสถานที่ และบนคลาวด์

Social Media

บริการสร้างและดูแลโซเชียลมีเดียว เขียนคอนเทนท์ ให้แบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพเพื่อให้มากขึ้น

Cloud Solutions

บริการออแบบและวางระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วย Microsoft Azure , Google Cloud , AWS และ VMware

SEO

ที่ปรึกษาเรื่องการดูแลเว็บไซต์ อัปเดทข้อมูลเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ เพื่อรองรับการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ

SSL Certificate

จัดจำหน่ายใบรับรองเว็บไซต์ SSL Certificate ที่ทำให้คุณเข้าเว็บไซต์ผ่านโปรโตคอล https:// อย่างปลอดภัย

Team Training

บริการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านไอที เช่น การใช้งาน Google Workspace, Microsoft 365 และอื่นๆ

Website Development

บริการทำเว็บไซต์ รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร์ เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ทันที

Email Company

จำหน่ายอีเมล์บริษัท อีเมลองค์กร Google Workspace และ Microsoft 365 ราคาถูก

รับคอนฟิกระบบ

บริการคอนฟิกระบบ Network บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

Co-Location Server

บริการพื้นที่ Internet Data Center สำหรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Full Rack

จดทะเบียนโดเมน

รับจดทะเบียนโดเมน นามสกุล .com .net .org และอื่นๆ สามารถนำชื่อโดเมนไปตั้งชื่อเว็บไซต์และอีเมลได้

ที่ปรึกษาการตลาด

ที่ปรึกษาด้านการตลาด เราให้คำปรึกษาลูกค้าตั้งแต่ต้น ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ จนถึงให้ธรุกิจของคุณเป็นเรื่อง่าย

บทความ ข่าวสาร

วิธีย้ายข้อมูล จาก Google Drive ไป Onedrive ด้วย Mover

วิธีย้ายข้อมูล จาก Google Drive ไป Onedrive ด้วย Mover

วิธีการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive เป็นกระบวนการที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือ Mover.io ซึ่งเป็นเครื่องมือในการย้ายข้อมูลแบบออนไลน์ที่

Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออะไร ?

Load Balancer คืออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยกระจายการร้องขอข้อมูลจากเครือข่ายไปยังหลาย ๆ แหล่งข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ เพื่อที่จะสามารถรับรอง

Multi-Factor Authentication (MFA) คืออะไร ?

Multi-Factor Authentication (MFA) คืออะไร ?

Multi-Factor Authentication (MFA) คือวิธีการยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการเข้าใช้งานระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ โดยการใช้

Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) คืออะไร ?

Active Directory (AD) เป็นโครงสร้างระบบจัดการผู้ใช้และความปลอดภัยของ Windows Server ซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในการจัดการและควบคุมการเข้าถึงและการ

OneDrive คืออะไร ?

OneDrive คืออะไร ?

OneDrive เป็นบริการจัดเก็บไฟล์ในคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก ซึ่งมีใหบริการสำหรับสำหรับบัญชี Microsoft และ Microsoft 365 เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บไฟล์และแบ่งปันไฟล์ของตนได้อย่างง่ายดาย

AI, Machine learning, Deep learning คืออะไร และต่างกันอย่างไร ?

AI, Machine learning, Deep learning คืออะไร และต่างกันอย่างไร ?

AI Machine learning และ Deep learning คืออะไร และต่างกันอย่างไร บทความนี้ราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน ว่าทั้งสามอย่างมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้าง

Linux คืออะไร?

Linux คืออะไร?

Linux เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการ IT มากกว่า 20 ปี นับตั้งแต่มีการพัฒนาครั้งแรกของ Linux โดย Linus Torvalds

Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

Microservices คืออะไร ? มาเจาะลึกกับระบบนี้กัน

Microservices คือแนวคิดการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้หลายบริการหรือส่วนประกอบเล็ก ๆ แยกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและการปรับปรุง

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!