fbpx

AI, Machine learning, Deep learning คืออะไร และต่างกันอย่างไร ?

AI, Machine learning, Deep learning คืออะไร และต่างกันอย่างไร ?

AI (Artificial Intelligence) คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดเชิงตัดสินใจและเรียนรู้ได้โดยอิสระ โดย AI สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น การเรียนรู้ (Learning), การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning and Decision Making), การรับรู้และการจดจำ (Perception and Memory) เป็นต้น ตัวอย่างการใช้ AI คือ Siri ,Chat GPT และ Alexa ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเสียง

Machine learning (ML) คือการเรียนรู้ของเครื่องจากข้อมูล โดยไม่ต้องมีการเขียนโค้ดสำหรับกฎของการตัดสินใจ ใน Machine learning จะมีการใช้ข้อมูลในการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้จากข้อมูล และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ตัวอย่างการใช้ Machine learning คือการใช้ Netflix ในการแนะนำหนังและรายการทีวีให้กับผู้ใช้โดยใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ของผู้ใช้เพื่อสร้างโมเดลและแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสม

Deep learning (DL) คือการเรียนรู้ของเครื่องจากข้อมูลแบบลึก (Deep) ซึ่งมีการใช้งานโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ในการเรียนรู้ โดยใช้ข้อมูลที่มีมากและหลากหลาย เพื่อสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์และจำแนกภาพ ข้อความ หรือเสียงได้ดีขึ้น

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า AI เป็นแนวคิดหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังที่จะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถคล้ายมนุษย์ ส่วน Machine learning เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล และ Deep learning เป็นการพัฒนา Machine learning ให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้สามารถเรียนรู้และประมวลผลได้ดียิ่งขึ้น

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาGoogle Bard คืออะไร ?

Google Bard คืออะไร ?

Google Bard เป็นบริการแชท AI แบบพูดคุยที่หรือพิมพ์แชทที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google Inc ซึ่งก็เป็นคู่แข่งกับ Chat GPT...

TensorFlow คืออะไร?

TensorFlow คืออะไร?

TensorFlow คือตัวโปรแกรมช่วยในการเขียนและพัฒนาโมเดล Machine Learning และ Deep Learning ที่พัฒนาโดย Google Brain Team...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …

สินค้าและบริการทั้งหมด

IT Administrator

บริการ IT Admin Service รับดูแลระบบ MA ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงทั้งในสถานที่ และบนคลาวด์

Social Media

บริการสร้างและดูแลโซเชียลมีเดียว เขียนคอนเทนท์ ให้แบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพเพื่อให้มากขึ้น

Cloud Solutions

บริการออแบบและวางระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วย Microsoft Azure , Google Cloud , AWS และ VMware

SEO

ที่ปรึกษาเรื่องการดูแลเว็บไซต์ อัปเดทข้อมูลเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ เพื่อรองรับการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ

SSL Certificate

จัดจำหน่ายใบรับรองเว็บไซต์ SSL Certificate ที่ทำให้คุณเข้าเว็บไซต์ผ่านโปรโตคอล https:// อย่างปลอดภัย

Team Training

บริการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านไอที เช่น การใช้งาน Google Workspace, Microsoft 365 และอื่นๆ

Website Development

บริการทำเว็บไซต์ รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร์ เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ทันที

Email Company

จำหน่ายอีเมล์บริษัท อีเมลองค์กร Google Workspace และ Microsoft 365 ราคาถูก

รับคอนฟิกระบบ

บริการคอนฟิกระบบ Network บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

Co-Location Server

บริการพื้นที่ Internet Data Center สำหรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Full Rack

จดทะเบียนโดเมน

รับจดทะเบียนโดเมน นามสกุล .com .net .org และอื่นๆ สามารถนำชื่อโดเมนไปตั้งชื่อเว็บไซต์และอีเมลได้

พันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้าของเรา

กดติดตามเราหน่อยสิ

กดติดตามเรา เพื่อไม่พลาดข่าวสาร และสาระน่ารู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ