fbpx
Multi-Factor Authentication (MFA) คืออะไร ?

Multi-Factor Authentication (MFA) คืออะไร ?

Multi-Factor Authentication (MFA) คือวิธีการยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการเข้าใช้งานระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ โดยการใช้ MFA จะเพิ่มชั้นของความปลอดภัยโดยการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานอีกครั้งหลังจากผ่านการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว เป้าหมายของ MFA...
ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการคิดค้นของบุคคลทั่วไปเป็นเวลานานก่อนที่จะมีการสร้างคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เครื่องคำนวณอัตโนมัติที่แรกและคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลที่แรกที่มีการใช้ระบบเลขฐานสอง คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย...
error: Content is protected !!