fbpx
Temp Mail คืออะไร

Temp Mail คืออะไร

Temp Mail (อีเมลที่ใช้แล้วทิ้ง) คือบริการที่อยู่อีเมลแบบชั่วคราว หรืออีเมลที่ใช้แล้วทิ้ง มีจุดประสงค์เพื่อสร้างที่อยู่ติดต่อใหม่ที่ไม่ซ้ำกับใคร เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยที่หากในเวลาต่อมา...
Gmail (Google Mail) คืออะไร ?

Gmail (Google Mail) คืออะไร ?

Gmail คือ บริการฟรีอีเมล เป็นบริการที่พัฒนาโดย Google ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Gmail บนเว็บและใช้โปรแกรมของบุคคลที่สาม ที่ซิงโครไนซ์เนื้อหาอีเมลผ่านโปรโตคอล POP หรือ IMAP Gmail เริ่มเป็นรุ่นเบต้าแบบจำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2004 และสิ้นสุดขั้นตอนการทดสอบในวันที่ 7 กรกฎาคม...
Google Workspace คืออะไร ?

Google Workspace คืออะไร ?

Google Workspace คือบริการอีเมล์และซอฟต์แวร์สำนักงานบนบริการ Cloud Conputing โดยอยู่ในประเภท SaaS ที่ได้วิวัฒนาการมาจากของ Google G Suite ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อครั้งแรกด้วยซ้ำ เดิมบริการนี้เรียกว่า “Google Apps for Your...