ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Written by Aoo Pattana-anurak

มีนาคม 20, 2023

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการคิดค้นของบุคคลทั่วไปเป็นเวลานานก่อนที่จะมีการสร้างคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เครื่องคำนวณอัตโนมัติที่แรกและคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลที่แรกที่มีการใช้ระบบเลขฐานสอง

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียนรู้ การสื่อสาร หรือการใช้งานในการเล่นเกม ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปอย่างมากมาย

ประวัติคอมพิวเตอร์เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1801 เมื่อ Charles Babbage และ Ada Lovelace ออกแบบเครื่องคำนวณที่สามารถคำนวณฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้ แต่ไม่เคยสร้างเครื่องได้จริง

ในปี ค.ศ. 1937 ได้มีคณะวิจัยของสถาบันบาเบล ที่ศึกษาการคำนวณที่ใช้โดยเครื่องจักรปักหมุด ซึ่งเป็นเครื่องจักรใช้กำลังมนุษย์ในการคำนวณ แต่ไม่สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำเท่ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

ในปี ค.ศ. 1939-1945 สงครามโลกครั้งที่สอง มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการรบ เริ่มจัดตั้งโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีหลายกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะไม่มีใครที่เทียบเท่ากับ Alan Mathison Turing ที่เป็นนักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชื่อดังของอังกฤษ

ในปี ค.ศ. 1945 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลง Turing ได้พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลที่มีชื่อว่า Automatic Computing Engine (ACE)

ในปี ค.ศ. 1947 มีการพัฒนา Transistor ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทน Vacuum Tube ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคก่อนหน้านี้ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง และใช้พลังงานน้อยลง

ในปี ค.ศ. 1951 มีการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ UNIVAC ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลแรกในโลก ซึ่งใช้ Transistor แทน Vacuum Tube ในการทำงาน

ในปี ค.ศ. 1971 มีการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแรกของโลกขึ้นมาโดยบริษัท Intel ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แรกที่ใช้ Microprocessor ที่สามารถประมวลผลได้โดยอิสระ มีความสามารถในการประมวลผล 4-bit และมีความเร็วในการประมวลผลอยู่ที่ 740kHz เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ชื่อว่า Intel 4004 โดยมีการใช้งานเพื่อคำนวณในอุตสาหกรรมและการคำนวณทางการค้า

ในปี ค.ศ. 1976 บริษัท Apple ที่ก่อตั้งโดย Steve Jobs และ Steve Wozniak ได้วางจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแรกของบริษัทเองที่มีชื่อว่า Apple I ที่สามารถแสดงผลภาพบนหน้าจอขนาดเล็กและมีความสามารถในการคำนวณทางธุรกิจ

เตอร์แรกที่ใช้ Microprocessor ที่สามารถประมวลผลได้โดยอิสระคือเครื่องคอมพิวเตอร์ Intel 4004 ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผล 4-bit และมีความเร็วในการประมวลผลอยู่ที่ 740kHz

ในปี ค.ศ. 1981 มีการเปิดตัว IBM PC ที่เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคอมพิวเตอร์แรกของโลกที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS

ในปี ค.ศ. 1985 มีการเปิดตัว Windows 1.0 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบกราฟิกส์สำหรับคอมพิวเตอร์ PC ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

ในปี ค.ศ. 1990 มีการเปิดตัว World Wide Web ซึ่งเป็นเว็บไซต์แรกที่เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

ในปี ค.ศ. 1991 มีการเปิดตัว Linux ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Linus Torvalds ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสถานการณ์ปัจจุบัน

ในปี ค.ศ. 2007 มีการเปิดตัว iPhone ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนแรกของโลกที่มีการใช้หน้าจอแบบสัมผัส (touchscreen) และระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ของ Apple

ทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์พกพาและการสื่อสารไร้สาย ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับโลกดิจิตอลได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเราไปอย่างไม่มีวันหยุดยั้ง

ภายหลังจากนั้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  • Cloud Computing: ในปี ค.ศ. 2006 Amazon เปิดตัวบริการ Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นบริการ Cloud Computing ที่ให้ผู้ใช้งานเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อนำไปใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อเว็บเซิร์ฟเวอร์เอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้งานอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
  • Big Data: การเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้งานในปัจจุบันมีปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถจัดการกับมันได้ เช่น Hadoop และ Spark ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับ Big Data และสามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วขึ้น
  • Artificial Intelligence (AI): ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสามารถนำมาใช้งานในหลากหลายสาขาอาชีพได้ เช่น การทำนายผลการลงทุน การเข้าใจภาษาธรรมชาติ และการแยกแยะสิ่งของ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา AI อย่าง TensorFlow และ PyTorch ซึ่งนอกจากนี้ยังมี AI หลายตัวที่เราใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น Siri และ Alexa ,Google Assistant ,IBM Watson ,OpenAI Chat GPT
  • Internet of Things (IoT): เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในบ้าน และสามารถควบคุมและดูแลผ่านอินเตอร์เน็ตได้

นี่เป็นเพียงเทคโนโลยีบางส่วนที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน แต่การพัฒนาเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกมากมายเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาเรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …