Software as a Service (SaaS) คืออะไร

SaaS-(Software-as-a-Service) คืออะไร

Written by admin

พฤศจิกายน 28, 2020

Software as a Service (SaaS) คืออะไร

SaaS (software as a service) คือ รูปแบบการบริการซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการเปิดให้บริการแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานแก่ลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต SaaS เป็นหนึ่งในสามประเภทหลักของการประมวลผลแบบคลาวด์ควบคู่ไปกับ Infrastructure as a Service (IaaS) และ Platform as a Service (PaaS)

SaaS มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ( ASP ) และรูปแบบการส่งมอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามความต้องการ รูปแบบการจัดการแอปพลิเคชันที่โฮสต์ของ SaaS นั้นคล้ายกับ ASP โดยที่ผู้ให้บริการโฮสต์ซอฟต์แวร์ของลูกค้าและส่งมอบให้กับผู้ใช้ปลายทางที่ได้รับอนุมัติผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ในซอฟต์แวร์ตามความต้องการแบบจำลอง SaaS ผู้ให้บริการจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสำเนาแอปพลิเคชันบนเครือข่ายที่ผู้ให้บริการสร้างขึ้นเฉพาะสำหรับการแจกจ่าย SaaS ซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชันจะเหมือนกันสำหรับลูกค้าทุกรายและเมื่อมีการเปิดตัวคุณลักษณะหรือฟังก์ชันใหม่จะมีการเผยแพร่ให้กับลูกค้าทั้งหมด ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระดับการให้บริการ ( SLA ) ข้อมูลของลูกค้าสำหรับแต่ละรุ่นอาจถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องในระบบคลาวด์หรือทั้งในเครื่องและในระบบคลาวด์

องค์กรสามารถบูรณาการงาน SaaS กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ interfaces ( APIs) ตัวอย่างเช่นธุรกิจสามารถเขียนเครื่องมือซอฟต์แวร์ของตนเองและใช้ API ของผู้ให้บริการ SaaS เพื่อรวมเครื่องมือเหล่านั้นเข้ากับข้อเสนอ SaaS

มีแอปพลิเคชัน SaaS สำหรับเทคโนโลยีพื้นฐานทางธุรกิจ เช่น อีเมล Google Workspace การจัดการการขายการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM ) การจัดการทางการเงินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( HRM ) การเรียกเก็บเงินและการทำงานร่วมกัน ให้บริการ SaaS ชั้นนำเช่น Salesforce , Oracle , SAP , Microsoft และ Google Cloud

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาLinux คืออะไร?

Linux คืออะไร?

Linux เป็นระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการ IT มากกว่า 20 ปี...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …