fbpx

AI (Artificial Intelligence) คืออะไร ?

AI (Artificial Intelligence) คืออะไร ?

AI (Artificial Intelligence) หมายถึง การสร้างเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ความคิดเชิงปัญญาในการแก้ปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เครื่องมือหรือโปรแกรมสามารถทำงานเหมือนมนุษย์ได้ โดยที่มนุษย์ไม่ต้องสั่งสอนลูกศรัทธาให้เครื่องมือหรือโปรแกรมทำงานเฉพาะกรณีนั้น ๆ แต่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงการทำงานของตัวเองได้ ตัวอย่างการใช้ AI ได้แก่ หุ่นยนต์ AI, การประมวลผลภาพ, การจัดเรียงข้อมูล, ระบบแนะนำสินค้า, และการค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ เป็นต้น

ในการสร้าง AI นั้นมักจะใช้การเขียนโค้ดเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมภาษา Python เนื่องจากมี Library สำหรับการสร้างโมเดล AI ต่างๆ ที่ครอบคลุมและมีความสามารถที่หลากหลายมาก อย่างไรก็ตาม การสร้าง AI นั้นยังเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลายด้าน เช่น การเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกและประยุกต์ใช้โมเดล AI ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ การปรับแต่งโมเดล AI เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และการทดสอบและประเมินผลการทำงานของโมเดล AI เพื่อหาวิธีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

ในการใช้ AI ให้มีความเป็นไปได้มากขึ้น ต้องใช้ Machine learning ในการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูล เพื่อสร้างโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง Machine learning เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่มีอยู่ โดยไม่ต้องมีการโปรแกรมให้เขียนลงไปในระบบอย่างชัดเจน

ส่วน Deep learning จะเป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบพื้นฐานที่อยู่ภายใต้ Machine learning โดยวิธีการเรียนรู้นั้นจะทำให้โมเดลสามารถรู้จำและหาความสัมพันธ์ได้เองจากข้อมูลของภาพ หรือเสียง หรือข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก โดย Deep learning จะใช้ Neural Network เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ ซึ่ง Neural Network จะมีลักษณะคล้ายโครงข่ายประสาทของมนุษย์ สามารถเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ดีกว่าเทคนิคการเรียนรู้อื่นๆ

ดังนั้น AI, Machine learning, และ Deep learning คือเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากในการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชันในปัจจุบัน โดย AI เป็นแนวคิดหรือกระบวนการที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมหรือเครื่องมือที่มีความสามารถคล้ายมนุษย์ และ Machine learning, Deep learning เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา AI

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาGoogle Bard คืออะไร ?

Google Bard คืออะไร ?

Google Bard เป็นบริการแชท AI แบบพูดคุยที่หรือพิมพ์แชทที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google Inc ซึ่งก็เป็นคู่แข่งกับ Chat GPT...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …

สินค้าและบริการทั้งหมด

IT Administrator

บริการ IT Admin Service รับดูแลระบบ MA ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงทั้งในสถานที่ และบนคลาวด์

Social Media

บริการสร้างและดูแลโซเชียลมีเดียว เขียนคอนเทนท์ ให้แบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพเพื่อให้มากขึ้น

Cloud Solutions

บริการออแบบและวางระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วย Microsoft Azure , Google Cloud , AWS และ VMware

SEO

ที่ปรึกษาเรื่องการดูแลเว็บไซต์ อัปเดทข้อมูลเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ เพื่อรองรับการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ

SSL Certificate

จัดจำหน่ายใบรับรองเว็บไซต์ SSL Certificate ที่ทำให้คุณเข้าเว็บไซต์ผ่านโปรโตคอล https:// อย่างปลอดภัย

Team Training

บริการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านไอที เช่น การใช้งาน Google Workspace, Microsoft 365 และอื่นๆ

Website Development

บริการทำเว็บไซต์ รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร์ เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ทันที

Email Company

จำหน่ายอีเมล์บริษัท อีเมลองค์กร Google Workspace และ Microsoft 365 ราคาถูก

รับคอนฟิกระบบ

บริการคอนฟิกระบบ Network บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

Co-Location Server

บริการพื้นที่ Internet Data Center สำหรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Full Rack

จดทะเบียนโดเมน

รับจดทะเบียนโดเมน นามสกุล .com .net .org และอื่นๆ สามารถนำชื่อโดเมนไปตั้งชื่อเว็บไซต์และอีเมลได้

พันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้าของเรา

กดติดตามเราหน่อยสิ

กดติดตามเรา เพื่อไม่พลาดข่าวสาร และสาระน่ารู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ