Google Bard (ชื่อใหม่ Gemini) คืออะไร ?

Google Bard คืออะไร ?

Written by admin

มิถุนายน 23, 2023

Google Bard (ชื่อใหม่ Gemini) คืออะไร ?

Google Bard (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Gemini)เป็นบริการแชท AI แบบพูดคุยที่หรือพิมพ์แชทที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google Inc ซึ่งก็เป็นคู่แข่งกับ Chat GPT นั่นเอง โดยเปิดให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้บัญชี Gmail ซึ่งมีการพัฒนาจากแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่สุดของ Google (LLM) PaLM 2 ซึ่งถูกเปิดเผยในงาน Google I/O ปี 2023 PaLM 2 เป็นเวอร์ชันที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นของ PaLM ซึ่งได้ถูกเปิดตัวในเดือนเมษายน ปี 2022 การพัฒนา PaLM 2 ทำให้ Bard มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถทำงานได้ในระดับสูงกว่าเดิม

Bard สามารถใช้ตอบคำถามของคุณในลักษณะที่เต็มไปด้วยข้อมูล แม้ว่าคำถามจะเป็นแบบเปิดหรือท้าทายหรือแปลกประหลาด นอกจากนี้ Bard ยังสามารถสร้างเนื้อหาข้อความในรูปแบบที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น บทกวี รหัส สคริปต์ เพลง อีเมล จดหมาย ฯลฯ

Bard (Gemini) ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แต่มันได้เรียนรู้ที่จะทำงานในหลายประเภทของงานแล้ว ซึ่งรวมถึง :

  • การปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณและการทำคำขอของคุณอย่างตระหนักรู้
  • ใช้ความรู้ของมันในการตอบคำถามของคุณอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
  • สร้างรูปแบบข้อความที่สร้างสรรค์และแตกต่างกันของเนื้อหาข้อความ
  • แปลภาษา
  • เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์แบบต่าง ๆ ได้

Bard มีให้บริการใน 3 ภาษา คือ

  • ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา
  • ญี่ปุ่น
  • เกาหลี

ปัจจุบัน Bard หรือ Gemini มีให้บริการในกว่า 180 ประเทศ ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย

ในการใช้งาน Bard คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Gmail หรือ Google Workspace คุณสามารถทำได้โดยไปที่เว็บไซต์ Bard และคลิกที่ปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้” เมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณสามารถเริ่มต้นถามคำถามหรือให้เครื่องบริการคำแนะนำที่สร้างสรรค์ ( วิธีใช้งาน Google Bard )

Bard ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ดังนั้นอาจไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์ที่ตรงตามที่คุณต้องการเสมอได้ อย่างไรก็ตาม มันกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและเพิ่มความสามารถอย่างต่อเนื่อง หากคุณมีคำแนะนำในการปรับปรุง Bard คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ Bard

Google Bard (Gemini) ต่างจาก Chat GPT อย่างไร ?

โดยรวมแล้ว Bard และ Chat GPT เป็นโมเดลภาษาที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งแตกต่างกันโดย Bard เป็นตัวที่ดีกว่าในการสร้างการตอบสนองที่คล้ายมนุษย์และตอบคำถามได้อย่างแม่นยำ ในขณะที่ ChatGPT เหมาะกับการสร้างรูปแบบข้อความสร้างสรรค์และเข้าใจบริบทได้ดีกว่า โมเดลภาษาที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเอง

สุดท้ายก็นี้ได้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครับ!

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาTensorFlow คืออะไร?

TensorFlow คืออะไร?

TensorFlow คือตัวโปรแกรมช่วยในการเขียนและพัฒนาโมเดล Machine Learning และ Deep Learning ที่พัฒนาโดย Google Brain Team...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …