fbpx

Chat GPT คืออะไร ?

Chat GPT คืออะไร ?

Chat GPT หรือ Generative Pre-trained Transformer คือโมเดลภาษาศัพท์มหาศาล (language model) ที่พัฒนาโดย OpenAI โดยใช้เทคโนโลยี Transformer ในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในภาษาธรรมชาติ โมเดลนี้สามารถสร้างข้อความที่มีความสมเหตุสมผลและเชื่อถือได้โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลที่มากมาย ซึ่งถูกใช้งานในหลายๆ แอปพลิเคชันในการตอบคำถาม แชทบอท การแปลภาษา การสร้างเนื้อเรื่อง และการสร้างเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาธรรมชาติ โมเดลนี้ถือเป็นหนึ่งในโมเดล AI ที่ทำงานได้ดีและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

Chat GPT เป็นโมเดล AI ที่มีความสามารถในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในภาษาธรรมชาติได้มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การเริ่มสร้างโมเดล GPT-1 ซึ่งมีความสามารถในการสร้างเนื้อเรื่องที่มีความสมเหตุสมผลและคล้ายคลึงกับเนื้อหาจริง ไปจนถึง GPT-3 ที่เป็นโมเดลที่มีขนาดใหญ่และมีความสามารถในการสร้างข้อความที่เหมือนจริงมากขึ้น โดยมีจำนวนพารามิเตอร์ถึง 175 พันล้าน ในการสร้างโมเดลนี้

การพัฒนาโมเดล Chat GPT ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก หรือ Deep Learning เพียงอย่างเดียว แต่ใช้การเรียนรู้โดยโมเดลเองเพื่อจำลองโครงสร้างของภาษาธรรมชาติ โดยการเรียนรู้นี้มีขั้นตอนการเรียนรู้ระหว่างการทำนายคำถัดไปต่อจากคำก่อนหน้านี้ และการฝึกตัวโมเดลด้วยข้อมูลขนาดใหญ่จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Wikipedia และเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีข้อมูลภาษาธรรมชาติอย่างหนักแน่น

โมเดล Chat GPT นอกจากจะมีประโยชน์ในการสร้างเนื้อหาต่างๆ แล้วยังมีการนำมาใช้งานในหลายๆ งานด้าน AI อื่นๆ เช่น การแปลภาษา โดยโมเดล Chat GPT สามารถสร้างข้อความและแปลภาษาให้อัตโนมัติได้โดยใช้โมเดลที่เรียนรู้ภาษาธรรมชาติจากข้อมูลต่างๆ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง เช่น GPT-3 สามารถแปลภาษาได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้โมเดลแปลภาษาอื่น

การสร้างเสียงพูด โดยใช้โมเดล Chat GPT สามารถสร้างเสียงพูดได้โดยอาศัยการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติจากข้อมูลเสียงที่มีอยู่แล้ว โดยจะใช้เทคนิคการสร้างเสียงพูดแบบ waveforms ที่เป็นเสียงคล้ายคลึงกับเสียงจริงๆ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและเป็นเสียงที่เป็นมาตรฐาน

โมเดล Chat GPT สามารถนำไปใช้งานในงานต่างๆ เช่น การพัฒนาแชทบอท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หรือสร้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน การสร้างเนื้อเรื่อง เช่น นิยาย บทความ หรือเอกสารเพื่อการศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภาษาธรรมชาติ

Microsoft 365

Microsoft 365

สั่งซื้อ คลิก >>  Microsoft 365 รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

gmail google workspace อีเมล์บริษัท

Google Workspace

สั่งซื้อ คลิก >>  Google Workspace รายปี ที่ Thai Config ได้แล้ว

โฆษณาTensorFlow คืออะไร?

TensorFlow คืออะไร?

TensorFlow คือตัวโปรแกรมช่วยในการเขียนและพัฒนาโมเดล Machine Learning และ Deep Learning ที่พัฒนาโดย Google Brain Team...

DALL-E คืออะไร ?

DALL-E คืออะไร ?

DALL-E คือโปรแกรมประสาทเทียมที่ถูกพัฒนาโดย OpenAI ซึ่งสามารถสร้างภาพได้จากคำอธิบายทางข้อความ โดยโมเดลของ DALL-E...

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ …

สินค้าและบริการทั้งหมด

IT Administrator

บริการ IT Admin Service รับดูแลระบบ MA ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงทั้งในสถานที่ และบนคลาวด์

Social Media

บริการสร้างและดูแลโซเชียลมีเดียว เขียนคอนเทนท์ ให้แบรนด์ของคุณมีประสิทธิภาพเพื่อให้มากขึ้น

Cloud Solutions

บริการออแบบและวางระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วย Microsoft Azure , Google Cloud , AWS และ VMware

SEO

ที่ปรึกษาเรื่องการดูแลเว็บไซต์ อัปเดทข้อมูลเว็บไซต์ ข้อความ รูปภาพ เพื่อรองรับการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ

SSL Certificate

จัดจำหน่ายใบรับรองเว็บไซต์ SSL Certificate ที่ทำให้คุณเข้าเว็บไซต์ผ่านโปรโตคอล https:// อย่างปลอดภัย

Team Training

บริการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านไอที เช่น การใช้งาน Google Workspace, Microsoft 365 และอื่นๆ

Website Development

บริการทำเว็บไซต์ รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ทำเว็บไซต์องค์กร์ เว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ทันที

Email Company

จำหน่ายอีเมล์บริษัท อีเมลองค์กร Google Workspace และ Microsoft 365 ราคาถูก

รับคอนฟิกระบบ

บริการคอนฟิกระบบ Network บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

Co-Location Server

บริการพื้นที่ Internet Data Center สำหรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Full Rack

จดทะเบียนโดเมน

รับจดทะเบียนโดเมน นามสกุล .com .net .org และอื่นๆ สามารถนำชื่อโดเมนไปตั้งชื่อเว็บไซต์และอีเมลได้

พันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้าของเรา

error: Content is protected !!