เปรียบเทียบ Workspace Starter vs MS 365 Basic

เปรียบเทียบ Workspace Starter vs MS 365 Basic

Google Workspace Business Starter และ Microsoft 365 Business Basic เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานสำหรับองค์กรและทีมงาน ต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบระหว่าง Google Workspace Business Starter และ Microsoft 365 Business Basic ดังนี้: คุณสมบัติGoogle Workspace Business...
CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร?

CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร?

CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นระบบที่ช่วยจัดการและดูแลลูกค้าในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างองค์กรกับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในการใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรในระยะยาว การใช้ระบบ CRM...
การใช้งาน Google Workspace สำหรับธุรกิจ

การใช้งาน Google Workspace สำหรับธุรกิจ

Google Workspace เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานและการจัดการธุรกิจออนไลน์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดย Google Workspace ประกอบด้วยเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ในการใช้งาน Google...
Google Fiber เปิดตัวเน็ตความเร็วสูง 5Gbps ในอเมริกา

Google Fiber เปิดตัวเน็ตความเร็วสูง 5Gbps ในอเมริกา

Google Fiber เปิดตัวเน็ตความเร็วสูง 5Gbps ในอเมริกา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงที่ใช้สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก และเทคโนโลยีคลื่นมิลลิเมตรไร้สายได้เปิดตัวอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 5 Gbps Google Fiber จะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 5 Gbps...
วิธีการสร้างลายเซ็นใน Gmail

วิธีการสร้างลายเซ็นใน Gmail

ลายเซ็นอีเมลประกอบด้วยข้อความสองสามบรรทัดที่ด้านล่างของอีเมลขาออกทั้งหมด ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีตั้งค่าลายเซ็นใน Gmail และ Google Workspace วิธีการตั้งค่าเพื่อให้ปรากฏเหนือข้อความที่ยกมาในการตอบกลับ ใส่ลายเซ็นอีเมลใน...